Europees Parlement keurt Net-Zero Industry Act goed

29 april 2024 - door Liese Dewilde

Op 25 april 2024 stemde het Europees Parlement plenair in met een Verordening voor een nettonulindustrie (Net-Zero Industry Act - NZIA). 

  • Op 6 februari 2024, tijdens de derde trilogenronde, bereikten de Raad en het Europees Parlement hierover een voorlopig politiek akkoord. Het Europees Parlement stemt nu in met dit politiek akkoord. 

  • De EU stelt als doel dat Europa tegen 2030 zelf 40% van zijn jaarlijkse inzetbehoeften aan netto-nul-technologieën produceert en 15% van de wereldwijde marktwaarde voor deze technologieën verovert.

  • De Raad moet de NZIA nog formeel aannemen, alvorens de tekst gepubliceerd kan worden in het EU-Publicatieblad.  

De EU moet de transitie naar schone energie garanderen door in te zetten op de eigen productiecapaciteit  én door investeringen aantrekkelijk te maken en te ondersteunen .

Productie netto-nul technologieën  

Benchmarks

De NZIA legt een benchmark vast voor de eigen productiecapaciteit voor nettonultechnologieën tegen 2030: ten minste 40% van de verwachte vraag in de EU. Daarnaast beoogt de NZIA dat Europa tegen 2030 15% van de wereldwijde marktwaarde voor deze technologieën verovert. 

Nettonultechnologieën & strategische projecten

De Verordening voor een nettonulindustrie bevat een lijst van 15 nettonultechnologieën die gedekt worden door de lading van de tekst. Te ondersteunen technologieën zijn onder andere alle hernieuwbare technologieën, kernenergie, industriële decarbonisatie, netten, technologieën voor energieopslag en biotechnologie.

Deze technologieën kunnen via strategische projecten worden ondersteund. Strategische nettonulprojecten zijn projecten die essentieel worden geacht voor het versterken van de veerkracht en het concurrentievermogen van de EU-industrie.

Voor deze projecten worden gunstige regelgevingsvoorwaarden geschept die nodig zijn om investeringen in technologieën en die strategische projecten aan te trekken. 

Deze projecten moeten op nationaal niveau een ‘prioritaire status’ krijgen. Zo moeten ze kunnen genieten van snellere administratieve behandelingen en de snelste en gestroomlijnde vergunningsprocedures.

Investeringen stimuleren 

Vereenvoudigen regelgevingskader

De NZIA zal de administratieve lasten verminderen en de vergunningverlening voor nettonultechnologieën vereenvoudigen. De wet stelt maximumtermijnen vast voor de goedkeuring van projecten, afhankelijk van hun omvang en output.

Net-Zero Acceleration Valleys 

De overeenkomst voorziet in de oprichting van "Net-Zero Acceleration Valleys"-initiatieven, die het vergunningsproces versnellen door het verzamelen van bewijsmateriaal voor milieubeoordelingen gedeeltelijk te delegeren aan de lidstaten.

Markttoegang

De NZIA zal de toegang tot markten vergemakkelijken voor producten die voldoen aan de Europese duurzaamheids- en weerbaarheidscriteria en die helpen om te diversifiëren van overgeconcentreerde voorzieningsbronnen. Overheidsinstanties moeten bij aanbestedingsprocedures en veilingen voor de uitrol van hernieuwbare energie rekening houden met duurzaamheids- en veerkrachtcriteria voor bepaalde nettonultechnologieën. 

Financiering 

De NZIA zal financiering aanmoedigen uit nationale inkomsten van het emissiehandelssysteem (ETS) en voor de meeste strategische projecten via het platform voor strategische technologieën voor Europa (Strategic Technologies for Europe - STEP.

Achtergrond & volgende stappen

De Verordening voor een nettonulindustrie is een initiatief dat voortvloeit uit het Green Deal Industrial Plan. In dat Green Deal Industrial Plan kondigde de Europese Commissie verschillende initiatieven aan. Eén daarvan was het plan voor de Net-Zero Industry Act. Op 16 maart 2023 publiceerde de Commissie het voorstel voor een verordening voor een nettonulindustrie,

Op 6 februari 2024, tijdens de derde trilogenronde, bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over de NZIA. Na een voorlopig politiek akkoord, moeten de Raad en het Europees Parlement dit akkoord nog formeel bevestigen. 

In het Europees Parlement werd in de ITRE-commissie ingestemd met het politiek akkoord op . Op 25 april stemde het Europees Parlement nu ook plenair in met dit akkoord. Dit gebeurde met 361 stemmen voor, 121 stemmen tegen, en 45 onthoudingen. 

De Raad moet nu ook nog instemmen met de tekst die het Europees Parlement heeft goedgekeurd. Na die formele goedkeuring is de tekst klaar voor publicatie in het EU Publicatieblad en de daaropvolgende inwerkingtreding

Meer lezen

Voorlopig politiek akkoord voor NZIA

Persbericht Europees Parlement 

Resolutie Europees Parlement 

Geconsolideerde tekst