ENVI steunt deal over verpakkingsafval

21 maart 2024 - door Paula Verschaeve

Op dinsdag 19 maart 2024 gaven de ENVI-leden hun definitieve goedkeuring aan de deal over verpakkingen en verpakkingsafval.

  • De tekst van de deal is door de ENVI-leden goedgekeurd met 63 stemmen voor, 9 tegen en 3 onthoudingen.

  • De nieuwe wet zegt nee tegen afval veroorzaakt door verpakkingen, ja tegen recycling en hergebruik. 

  • Het voltallige Parlement zal stemmen over de goedgekeurde tekst op 24 april 2024.

Ook ENVI wil verpakkingsafval reduceren  

Begin maart bereikten het Belgisch voorzitterschap van de Raad en de vertegenwoordigers van het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over het reduceren van verpakkingen en verpakkingsafval. De Europese regels die de toename van verpakkingsafval in de hele Unie moeten aanpakken, worden strenger

De tekst van de deal is door de ENVI-commissie goedgekeurd met 63 stemmen voor, 9 tegen en 3 onthoudingen. In de vergadering van de Europese ambassadeurs op 15 maart 2024 kreeg het voorlopig akkoord al groen licht

De deal bepaalt onder meer dat alle verpakkingen vanaf 2030 recycleerbaar moeten zijn. Bepaalde eenmalige plastic verpakkingen zoals die voor verse groenten en fruit, voor voeding en drank in de horecasector, voor verpakkingen van sauzen, specerijen en suiker worden vanaf 2030 verboden

Kom alle details te weten in de tekst van het voorlopig akkoord (zie bijlage)!

Volgende stappen 

De nieuwe wet is nog niet aan de eindmeet. Zowel de EU-lidstaten als het voltallige Europees Parlement moeten het wetsvoorstel nog formeel goedkeuren. 

Europees Parlement 

  • Het voltallige Parlement zal stemmen over de goedgekeurde tekst op 24 april 2024

Raad

  • Na goedkeuring door het Parlement moet de Raad het voorlopig akkoord afronden en formeel aannemen. Een datum is nog niet bekend

Europese Commissie 

  • Ook de Commissie moet nog instemmen met de deal.

Achtergrond 

Op 30 november 2022 diende de Europese Commissie een voorstel in voor een verordening over verpakkingen en verpakkingsafval ter vervanging van de huidige richtlijn (1994). De herziening draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstelling van de Europese Green Deal en het nieuwe actieplan voor de circulaire economie om ervoor te zorgen dat „alle verpakkingen op de EU-markt tegen 2030 op een economisch haalbare manier herbruikbaar of recycleerbaar zijn”. De herziening zal ook bijdragen aan de toezegging van de strategie voor kunststoffen van 2018 om ervoor te zorgen dat “tegen 2030 alle kunststofverpakkingen die in de handel worden gebracht, op een kosteneffectieve manier kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd.”

Midden november 2023 bepaalde het Europees Parlement haar standpunt. Een kleine maand later keurden de Europese milieuministers het onderhandelingsmandaat van de Raad goed. Een eerste ronde van de interinstitutionele onderhandelingen vond plaats op 5 februari. Begin maart bereikten het Belgisch voorzitterschap van de Raad en de vertegenwoordigers van het Parlement een deal. Niet veel later stemde ook Coreper in. 

Bronnen, en meer lezen

Voorstel van de Europese Commissie, 30 november 2022

Standpunt van het Europees Parlement, 22 november 2023

Algemene oriëntatie van de Raad, 18 december 2023

Tekst van het voorlopig politiek akkoord, 15 maart 2024 

Voorzitterschapgids