Home >

Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderwijs-, cultuur-, sport- en opleidingsbeleid, maar de EU steunt hen bij het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen en het uitwisselen van goede werkwijzen.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat er in 2025 een Europese onderwijsruimte is. Met deze onderwijsruimte moeten alle jongeren in de Europese Unie toegang krijgen tot het beste onderwijs en de mogelijkheid om later in heel Europa aan de slag te kunnen. Om deze onderwijsruimte te bewerkstelligen, heeft de Commissie een aantal voorstellen gedaan. Zo wil de Commissie dat diploma's voortaan in heel Europa erkend worden, dat er een jeugdstrategie komt voor de periode 2019-2027 om jongeren meer te betrekken bij Europa en dat er extra aandacht wordt besteed aan het leren van meerdere Europese talen.

How school meals can drive local and regional change

Icon EVENT How school meals can drive local and regional change

9 October 2019 11:00–13:00
European Committee of the Regions (CoR) – Rue Belliard / Belliardstraat 99, 1000 Brussels Room: JDE 62

Case studies show that investing €1 in sustainable school meals can bring up to €6 in social return on investment. If used strategically, sustainable food procurement is one of the most powerful...

Read more
ERC Synergy Grants info session

Icon EVENT ERC Synergy Grants info session

17 June 2019 09:30–13:00
University Foundation, Egmontstraat 11, 1000 Brussels

NCP Flanders organises an info session on the 2020 call for ERC synergy grants.

Read more
Project Developmentworkshop 2018: call for partners

Icon NIEUWS Project Developmentworkshop 2018: call for partners

10 September 2018 - door email_registra…

On 22 and 23 November, VLEVA organises a project developmentworkshop for Erasmus project ideas. Is your organization interested in participating in an international project where you can exchange...

Read more

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Geen dossiers gevonden

Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Tibor Navracsics is Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongeren en Sport. DG EAC is het verantwoordelijke Directoraat-Generaal van de Europese Commissie.

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. De raadsformatie die beslist over het beleid inzake onderwijs, beroepsopleiding en jeugd is de Raad Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport, die formeel vier keer per jaar bijeenkomt. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Besluiten op basis van de gewone wetgevingsprocedure worden genomen met gekwalificeerde meerderheid.

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Cultuur en Onderwijs de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad.

Onderwijs, jeugd en cultuur
Follow us