Hernieuwbare energie

De Europese Unie (EU) streeft naar  een competitieve, gegarandeerde en koolstofarme Europese economie. De EU-afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen (aardolie en aardgas) moet omlaag en de technologische innovatie omhoog. Inzetten op hernieuwbare energiebronnen (bv. wind, zon, water en geothermische energie) vormt hierbij een van de belangrijke strategische pijlers. 

In 2018 bereikten de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad een akkoord over de 2030-doelstellingen voor hernieuwbare energie. Volgende stap is het verder uitwerken en opvolgen van deze doelstellingen en het opstellen van een langere-termijn visie/strategie.

How does Flanders tackle the transition to sustainable energy?

Icon EVENT How does Flanders tackle the transition to sustainable energy?

18 June 2019 09:00–13:00
VLEVA, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

VLEVA takes you into the wonderful world of energy transition on Tuesday the 18th of June. A keynote speaker from the European Commission explains the 2050 vision Europe climate neutral, with...

Read more
Webinar on EIC prize Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis

Icon EVENT Webinar on EIC prize Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis

27 May 2019 13:30–14:30

A webinar on EIC prize Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis, intended to discuss the grand final phase of the competition and other questions related to this prize will take place on 27...

Read more
FCH JU Info Day 2019

Icon EVENT FCH JU Info Day 2019

29 January 2019 08:30–17:00
Brussel

On the occasion of the 2019 call for proposals, the FCH JU will hold an Info Day on Tuesday 29 January 2019, in Brussels. The Info Day is an opportunity for the participants to receive detailed...

Read more

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Geen dossiers gevonden

Hernieuwbare energie

Het Directoraat-Generaal voor Energie (DG ENER) is binnen de Commissie bevoegd voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid rond hernieuwbare energie. De huidige EU-commissaris voor (Klimaatactie en) Energie is Miguel Arias Cañete. 

In het Europees Parlement heeft  de commissie voor industrie, onderzoek en energie (ITRE) de leiding voor het thema van hernieuwbare energie.  Zij bestudeert EC-voorstellen en geeft haar input via resoluties (verslagen). 

De nationale ministers voor energie komen samen in de Raad vervoer, telecommunicatie en energie om het Europese beleid voor hernieuwbare energie vast te stellen. 

hernieuwbare energie
Follow us