Common Forum inzake verontreinigde grond

11 maart 2024, 8:00 - 15 maart 2024, 22:00

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 Brussel

Tijdens de Week van de Bodem stellen de Belgische gewestelijke overheden samen met internationale netwerken van deskundigen uiteenlopende initiatieven voor over de gezondheidstoestand van de bodem. Uitdagingen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de bodem worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Daarnaast komen verschillende perspectieven op huidige en toekomstige bodembeheerpraktijken aan bod.

Programma:

  • Maandag 11 maart 2024: Gezamenlijk evenement over bodembeheerinitiatieven van Belgische gewesten, Belgische gewestelijke overheden en het COMMON FORUM (high level)

  • Dinsdag 12 maart 2024: Voorjaarsbijeenkomst van het COMMON FORUM (high level)

  • Woensdag 13 maart 2024: Gezamenlijke workshop van het NICOLE-EN COMMON FORUM (high level)

  • Donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2024: 5e ENSOr Conference - nieuwe verontreinigende stoffen in de bodem - Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 Brussel

    • Het volledige programma van de 5e ENSOr-conferentie vind je hier.

    • Registreer je hier voor de conferentie op 14 en/of 15 maart 2024.

Voorzitterschapgids