Industrie en interne markt

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden rond industrie en interne markt van de Raad Concurrentievermogen (Compet) tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier!

Raad Concurrentievermogen (Compet)

De Raad Concurrentievermogen (Compet) werkt aan de verbetering van het concurrentie­vermogen en de groei in de EU. Er zijn 4 belangrijke beleids­terreinen:

 • de interne markt

 • industrie

 • onderzoek en innovatie

 • ruimtevaart

Op deze pagina vind je alle info over de raadswerkzaamheden rond de interne markt en industrie tijdens het Belgisch Voorzitterschap in de eerste helft van 2024.  Info over de andere thema’s van de Raad Concurrentievermogen vind je hier.

Wie is bevoegd?

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap geldt de volgende toerbeurtregeling voor de Raad Concurrentievermogen (voor de thema’s industrie en interne markt):

 • Voorzitter industrie: Vlaanderen

 • Woordvoerder* industrie: Federale regering

 • Voorzitter interne markt: Federale regering

 • Woordvoerder* interne markt: Vlaanderen

*De woordvoerder zetelt op de Belgische stoel tijdens de Raadsvergaderingen en neemt het woord namens EU-lidstaat België. De woordvoerder is bevoegd om België bij stemmingen te verbinden.

Dossiers op de agenda

Welke dossiers komen in principe aan bod tijdens het Belgische Voorzitterschap? En welke taak heeft de Raad? Afhankelijk van de stand van zaken van een dossier zal de Raad: beleidsdebatten moeten voeren; de werkzaamheden starten of voortzetten om tot een algemene oriëntatie (general approach) te komen; de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) in goede banen moeten leiden om tot een politiek akkoord te komen; een voorlopig politiek akkoord formeel moeten aannemen.

 • Wet voor de nettonulindustrie - Net Zero Industry Act - NZIA (agenda: trilogen met doel op politiek akkoord)

 • Wet op kritieke grondstoffen - Critical Raw Materials Act - CRMA (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord)

 • Hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord)

 • Platform voor Strategische Technologieën voor Europa - Strategic Technologies for Europe Platform - STEP (agenda: trilogen met doel op politiek akkoord)

 • 2025-2029 Interne Markt Update en herziening van de interne markt-instrumenten met High Level Report Toekomst Interne Markt door Enrico Letta (agenda: beleidsdebat)

 • Raport over toekomst EU-concurrentievermogen van Mario Draghi (agenda: beleidsdebat)

 • Noodinstrument Eengemaakte Markt - Single Market Emergency Instrument (SMEI) (agenda: onzeker of België dit dossier verder opneemt)

 • Verordening Ecodesign voor duurzame producten (agenda: publicatie in het EU-Publicatieblad)

 • Verordening Verbod producten gemaakt met dwangarbeid (agenda: algemene oriëntatie aannemen + trilogen met doel op politiek akkoord)

 • SME Relief Package: Verordening laattijdige betalingen - Late Payments Directive (agenda: algemene oriëntatie aannemen + trilogen met doel op voortgangsverslag of politiek akkoord)

 • SME Relief Package: Initiatieven tot 25% vermindering van administratieve rapportage (agenda: beleidsdebat)

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.

 • Een robuuste verbinding tussen economische actoren, consumenten en overheden binnen de interne markt en met globale waardeketens

 • Het innovatievermogen van kmo’s als motor van de Europese competitiviteit

 • De weerbaarheid van de interne markt tegen oneerlijke concurrentie en ontwrichtende crisissen

 • Circulaire economie (bio-economie, circulaire maakindustrie, circulaire materialen, de rol van waterstof, Carbon Capture and Usage (CCUS)) en aandacht voor specifieke ecosystemen (ecosysteembenadering) is cruciaal voor de groene transitie.

 • De digitale transformatie. Hierbij moet aandacht gaan naar de ondersteuning van bedrijven/kmo’s in het openemen van nieuwe digitale technologieën. European Digital Innovation Hubs zijn een belangrijk instrument in het digitale verhaal.

 • De benodigde kritieke grondstoffen moeten voorhanden zijn om de groene en digitale transitie te realiseren.

 • Wetgeving voor een nettonulindustrie

 • Reduceren van strategische afhankelijkheden (als transversale doelstelling doorheen verschillende dossiers)

 • Aandacht voor ondersteunende maatregelen en instrumenten (IPCEI, InvestEU, EIC, Cluster collaboration, SOLVIT etc.): ecosysteem- en waardeketen benadering, identificatie van ontbrekende schakels in instrumentarium, analyseren doeltreffendheid

 • Innovatiegericht aankopen

 • Beleidsdebatten na het tussentijds verslag betreffende de mededeling over het innovatiebeleid (wordt verwacht tegen 2024)

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 52-57).

Belangrijke evenementen & vergaderingen

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergaderingen voor van de Raad Concurrentievermogen voor de thema’s industrie en interne markt zijn gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Informele bijeenkomst ministers van Interne Markt en Industrie - 8-9 februari (Genk) - zie pagina Raad

 • Reconnecting EU Citizens with the Single Market and the Specific Role of SGEI - 8 februari (Luik)

 • Informele bijeenkomst ministers van Toerisme - 19-20 februari (Terhulpen) - zie pagina Raad

 • Toegang tot financiering voor kmo’s: evaluatie en vooruitzichten - 13 maart (Brussel)

 • Circulaire Economie Conferentie - 17 april (Brussel)

 • LRM event: Transitie: de succesvolle reconversie en duurzame transformatie van een voormalige mijnregio - 19 april (Maasmechelen)

 • Het potentieel van innovatiegerichte aankopen benutten - 22 april (Brussel)

 • EU Defence Industry Event - 30 april 2023 (Charleroi)

 • Informele vergadering voor de leden van de Groep op Hoog Niveau voor Concurrentievermogen en Groei - 7-8 mei (Mechelen)

 • Informele attachévergadering Industrie/Interne Markt - 20-21 juni

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'.

Nieuws

Net-Zero Industry Act formeel aangenomen

Klaar voor het EU-Publicatieblad! De Raad stemde op 27 mei formeel in met de Verordening voor een nettonulindustrie (NZIA).

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Ecodesign in EU-Publicatieblad

Op 28 juni 2024 verscheen de nieuwe verordening ecologisch ontwerp in het EU-Publicatieblad.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Economie, Wetenschap en Innovatie