subsidiegids

In de subsidiegids kan je alle Europese subsidieprogramma's terugvinden.

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling - PDPO III
URBACT
Social prerogatives and specific lines of competence
Promotion of Agricultural Products (AGRIP)
Programma voor ontwikkelingseducatie en bewustmaking van de Europese Unie - DEAR
Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE
Programma voor de Eengemaakte Markt
InvestEU
Interregional Innovation Investment Fund- I3
Instrument voor Nabuurschapsbeleid, Ontwikkeling en Internationale Samenwerking - NDICI
Horizon Europe
Fonds voor Interne Veiligheid
Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF
Europese Territoriale Samenwerking - Interreg
Europees Sociaal Fonds+ - ESF+
Europees Ruimtevaartprogramma
Europees Justitieprogramma
Europees Innovatiefonds
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen - EFRO Vlaanderen
Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij - EFMZV