Programma voor ontwikkelingseducatie en bewustmaking van de Europese Unie - DEAR

Inleiding

Het programma voor ontwikkelingseducatie en bewustmaking van de Europese Unie (DEAR) steunt projecten die Europeanen betrekken bij wereldwijde kwesties van sociale, economische en ecologische ontwikkeling.

Het DEAR-programma, dat wordt beheerd door DG INTPA, bevordert actief burgerschap en kritisch inzicht in kwesties van duurzame ontwikkeling, de onderling afhankelijke wereld en de rol van mensen als veranderaars. Met haar projectoproepen ondersteunt het programma Europese maatschappelijke organisaties en lokale overheden om mensen te betrekken bij het aanpakken van mondiale uitdagingen. Bekijk de video met uitleg over DEAR  voor meer informatie.  

Doelstellingen

Het DEAR-programma werkt samen met maatschappelijke organisaties en lokale overheden om mondiale rechtvaardigheid, mensenrechten, duurzame ontwikkeling en democratische participatie te bevorderen. 

Budget

Het DEAR-programma verstrekt jaarlijks 30 miljoen aan projecten in alle EU-lidstaten en dekt diverse thema's - van duurzame consumptie, klimaatverandering en tot gender-gelijkheid en onderwijs.

Begunstigden

  • Internationale Organisaties
  • Lokale overheid
  • Non-profit organisaties
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteit

Info & contact

Info & contact

Alle info over het programma en oproepen vind je op de DEAR website