Voortgangsverslag: voorkoming en bestrijding seksueel misbruik van kinderen

18 januari 2023

Begin december besprak de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken het voortgangsverslag van het Tsjechisch voorzitterschap over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen.

  • Het doel is om bedrijven te verplichten om online seksueel misbruik van kinderen op te sporen, te melden aan de autoriteiten, alsook te verwijderen.

  • Het voorstel fungeert als een ‘lex specialis’ bij de DSA.

  • Het is belangrijk dat deze wetgeving wordt goedgekeurd voor de zomer van 2024.

Verordening positief onthaald

Op 11 mei 2022 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen. Dit nieuw voorstel tot wetgeving moet de tijdelijke verordening vervangen. Het doel is om bedrijven te verplichten om online seksueel misbruik van kinderen op te sporen, te melden aan de autoriteiten, alsook te verwijderen.

Het voorzitterschap deelde mee dat het voorstel door de meeste lidstaten positief onthaald is, maar er verschillende kwesties op hoog niveau zijn vastgesteld die in de toekomst bestuurd en besproken moeten worden. Net zoals het voorstel, is het voortgangsverslag opgedeeld in zes hoofdstukken. De belangrijkste elementen hieruit is ten eerste dat de Commissie heeft verduidelijkt dat het voorstel fungeert als een lex specialis’ bij de DSA. Hoewel er al verschillende definities in overeenstemming zijn gebracht om coherentie te garanderen, moet dit nog gebeuren bij een aantal termen.

Ten tweede wil het voorzitterschap de structuur vereenvoudigen zodat alleen opsporingsbevelen door een rechterlijke instantie zullen worden uitgevaardigd. Ten derde staat er in de tekst te lezen dat er gediscussieerd is geweest over het EU-centrum en meer bepaald de locatie en het indienen van online zaken. Verder wordt opgemerkt dat er grote bezorgdheid bestaat bij de lidstaten over de bepalingen inzake gegevensverzameling en rapportage.

Tot slot benadrukte Commissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson, tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) dat het belangrijk is dat deze wetgeving wordt goedgekeurd voor de zomer van 2024 omdat anders alle rechtshandhavingsinstanties 80% van de aanwijzingen die zij ontvangen niet zullen binnenkrijgen.


Verdere stappen

Zowel de Raad als het Europees Parlement (LIBE) zullen verder werken aan hun standpunt. In de LIBE commissie is Hilde Vautmans (Renew) één van de schaduwrapporteurs voor dit dossier.