Stemming over natuurherstelwet uitgesteld

25 maart 2024 - door Paula Verschaeve

Vorige vrijdag besloot België als voorzitter van de Raad van de EU om de beslissende stemming over de natuurherstelwet on hold te zetten.

  • Dinsdagavond maakte Duitsland bekend toch bereid te zijn de wet te tekenen, maar Hongarije heeft besloten zijn steun in te trekken. 

  • Het ja-kamp strandde op 64.05 procent. 

  • Het Belgisch voorzitterschap hoopt toch nog enkele twijfelende lidstaten te overtuigen.

Nipte meerderheid eindigt in geen meerderheid

België besloot vorige vrijdag om de beslissende stemming over de natuurherstelwet van de agenda van de Milieuraad te halen. Oorsprokelijk zouden de Europese ministers van Milieu vandaag de definitieve goedkeuring geven aan de wet.

Begin vorige week had de deal over de natuurherstelwet nog een nipte meerderheid van 66.13 procent. Duitsland, Roemenië, Slovakije en Hongarije waren zogenaamde strijdlanden. Maar dinsdagavond maakte Duitsland bekend toch bereid te zijn de wet te tekenen. Met een bijkomende verklaring dat de wet de boeren niet mag hinderen, werd Duitsland over de streep getrokken. Hongarije was bij de voorgaande stappen voorstander, maar werd een twijfelaar. Het land kon toen nog niet bevestigen dat het de wet blijft steunen. Om de Hongaren extra tijd te geven, werd de informele stemming in de vergadering van de EU-ambassadeurs (Coreper) van woensdag uitgesteld naar die van vrijdag. Maar woensdag liet Hongarije weten dat het de wettekst niet langer kan steunen. Waarom Hongarije verandert van houding, is niet duidelijk. 

Tijdens de tweede vergadering van de 27 ambassadeurs bleek dat een gekwalificeerde meerderheid - 15 landen die 65 procent van de bevolking vertegenwoordigen - ontbreekt. Het ja-kamp strandde op 64.05 procent. Net te weinig. Italië, Nederland, Hongarije en Zweden vormen nu het nee-kamp. Polen, België, Finland en Oostenrijk blijven zich onthouden.

Aangezien het Europees Parlement eind februari al zijn fiat gaf, is er tijd tot eind juni 2024 om een tweede poging te wagen. Naar verwachting wordt een tweede stemming uitgesteld tot de volgende Milieuraad op 17 juni 2024. 

De Europese milieuministers stemden vandaag dus niet over de natuurherstelwet. Door de stemming uit te stellen, hoopt het Belgisch voorzitterschap toch nog enkele twijfelende lidstaten te overtuigen

De natuurherstelwet kent een moeizaam proces

Vanaf het begin heeft de natuurherstelwet het moeilijk gehad. De wet die het verlies aan biodiversiteit moet keren, kwam er op initiatief van de Commissie. Na gelobby van meerdere Euroepse lidstaten werd de wet vorig jaar al afgezwakt in de Raad. Tijdens de derde triloog in november 2023 bereikten de onderhandelaars van de Raad en het Parlement een voorlopig akkoord. De uitkomst daarvan werd eind februari naar het voltallige Parlement gestuurd. Ondanks sterke tegenstand van de rechtervleugel van het Parlement kreeg de deal dan toch groen licht. Er rest nu enkel nog de Raad waar een nieuwe wet zelden nog sneuvelt. Maar het verzet tegen de natuurherstelwet is zo gegroeid, dat niets nog zeker is. 

Bronnen, en meer lezen

Voorzitterschapgids