Natuurherstelwet: Akkoord tussen Raad en Parlement gesteund door ENVI-commissie

01 december 2023 - door Paula Verschaeve

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) heeft op 29 november 2023 de tekst van het voorlopig akkoord inzake de natuurherstelwet goedgekeurd.

  • Via de natuurherstelwet wil de Europese Unie de achteruitgang van de natuur afremmen en herstellen.

  • Met 53 stemmen voor, 28 stemmen tegen, bij 4 onthoudingen werd het voorlopige politieke akkoord door ENVI goegekeurd.

  • Stemming in het Europees Parlement staat voorlopig gepland voor de plenaire van 26 tot 29 februari 2024.

Stemming

Ondanks een moeizame voorgeschiedenis bereikten de Raad en het Europees Parlement op 10 november 2023 een politiek akkoord over de natuurherstelwet. Deze verordening heeft een tweeledige doelstelling: (a) tegen 2030 in ten minste 20% van alle land- én zeegebieden in Europa herstelmaatregelen invoeren en (b) tegen 2050 uitbreiding naar alle ecosystemen waar herstel nodig is.

Het voorlopige politieke akkoord over de natuurherstelwet is goedgekeurd met 53 stemmen voor, 28 stemmen tegen, bij 4 onthoudingen.

Volgende stappen

  • Aangezien de tekst nu is goedgekeurd door de ENVI-commissie, kan deze ter goedkeuring naar de plenaire vergadering worden gestuurd. Dit staat voorlopig gepland voor de plenaire van 26 tot 29 februari 2024.

Bronnen en meer lezen