EP over plantaardige en bosbouwkundige zaden

26 april 2024 - door Paula Verschaeve

Deze week heeft het Europees Parlement zijn onderhandelingspositie bepaald over nieuwe EU-regels voor plantaardig en bosbouwkundig teeltmateriaal. 

 • De Europese Parlementsleden stemmen in met de twee ontwerpverslagen opgesteld door de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI). 

 • Het Parlement streeft naar een betere uitwisseling van plantaardig teeltmateriaal tussen landbouwers en eist meer traceerbaarheid van bosbouwkundig teelmateriaal.  

 • Beide dossiers zullen opgevolgd worden door het nieuwe Europees Parlement.

Naar hoogwaardige planten en bomen in de EU

Tijdens de plenaire van woensdag 24 april 2024 hebben de Europese Parlementsleden hun onderhandelingspositie bepaald over nieuwe regels voor plantaardig en bosbouwkundig teeltmateriaal. Het Parlement streeft zo naar hoogwaardige, veerkrachtige en diverse planten en bossen in Europa. 

Het ontwerpverslag van Herbert Dorfmann (EVP, Italië) over plantaardig teeltmateriaal is met 431 stemmen voor en 104 tegen, bij 82 onthoudingen goedgekeurd. Zijn ontwerpverslag over bosbouwkundig teeltmateriaal is met 416 stemmen voor en 61 tegen, bij 136 onthoudingen aangenomen. 

Europese Parlementsleden zijn het zo goed als eens met AGRI 

Plantaardig teeltmateriaal 

Het standpunt van het Parlement - in eerste lezing - over de productie en het in de handel brengen van plantaardig teelmateriaal is in lijn met het AGRI- ontwerpverslag en focust op: 

 • meer flexibiliteit voor boeren om onderling plantaardig teeltmateriaal uit te wisselen; 

 • een bredere toepassing van de regelgeving; 

 • vereenvoudigde regels voor instandhoudingsgewassen. 

Bosbouwkundig teelmateriaal

Het standpunt van het Parlement - in eerste lezing - over de productie en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal is ook in lijn met het AGRI-ontwerpverslag en legt de nadruk op: 

 • onderlinge samenwerking tussen EU-lidstaten om de levering van bosbouwkundig teelmateriaal te garanderen in grensoverschrijdende gebieden - getroffen door extreme weersomstandigheden; 

 • een betere traceerbaarheid van bosbouwkundig teeltmateriaal; 

 • officiële labels - uitgegeven door professionele exploitanten. 

Volgende stappen 

Europees Parlement 

 • Beide dossiers zullen opgevolgd worden door het nieuwe Europees Parlement. 

Raad

 • Voor beide dossiers sleutelen deskundigen binnen de Raad nog steeds aan het standpunt van de Raad (algemene oriëntatie). 

 • De Groep genetische hulpbronnen en innovatie in de landbouw komt op 7 mei 2024 bijeen om het voorstel over bosbouwkundig teeltmateriaal te bespreken. Op 17 mei 2024 zal de groep zich buigen over het voorstel over plantaardig teeltmateriaal. 

Achtergrond

De Commissie streeft naar duurzamer, hoogwaardig en divers zaaizaad en teeltmateriaal voor planten en bossen. Daarom diende de Commissie begin juli 2023 een voorstel in om de richtlijnen over plantaardig en bosbouwkundig teeltmateriaal te herzien. 

Plantaardig teeltmateriaal: van tien richtlijnen naar één verordening

 • In het voorstel van de Commissie wordt een nieuwe aanpak gepresenteerd met één enkele verordening die de bestaande tien richtlijnen over de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal vervangt. Plantaardig teeltmateriaal verwijst naar zaaizaad, stekken, bommen, wortels, knollen, enz. .

Bosbouwkundig teeltmateriaal: van richtlijn naar verordening

 • De voorgestelde verordening over de productie en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal vervangt de richtlijn uit 1999. Bosbouwkundig teeltmateriaal verwijst naar zaden, planten en delen van boomsoorten die worden gebruikt om nieuwe bossen te creëren en bomen te planten. 

De Europese regels over plantaardig en bosbouwkundig teeltmateriaal bestaan al sinds 1966 en moeten worden herzien om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, innovatie, technologie en digitalisering. Tegelijkertijd moet een herziening zorgen voor hoogwaardige, gezondere en verbeterde planten en bomen.  

Bronnen, en meer lezen

Voorzitterschapgids