AGRI over plantaardig & bosbouwkundig teeltmateriaal

20 maart 2024 - door Paula Verschaeve

Gisteren bepaalden de Europese Parlementsleden van de AGRI-commissie hun standpunt over nieuwe wetgeving voor plantaardig en bosbouwkundig teeltmateriaal.

  • Landbouwers moeten een beperkte hoeveelheid van elk type plantaardig teeltmateriaal kunnen uitwisselen. 

  • Om voldoende voorraad bosbouwkundig teeltmateriaal te hebben voor het herstel van grensoverschrijdend getroffen gebieden, is onderlinge samenwerking tussen lidstaten cruciaal. 

  • De Europese Parlementsleden voeren een QR-code in met instructies over hoe het bosbouwkundig teeltmateriaal te verzorgen, te bewaren en te planten.

Standpunt Europees Parlement in de maak

Op dinsdag 19 maart 2024 stemden de leden van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) over nieuwe Europese wetgeving voor plantaardig en bosbouwkundig teeltmateriaal

Het ontwerpverslag van Herbert Dorfmann (EVP, Italië) over plantaardig teeltmateriaal (Plant Reproductive Material) is goedgekeurd met 25 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 17 onthoudingen. Zijn ontwerpverslag over bosbouwkundig teeltmateriaal (Forest Reproductive Material) werd met 32 stemmen voor, 1 stem tegen en 9 onthoudingen aangenomen.

Plantaardig teeltmateriaal 

Bredere toepassing van de regelgeving 

AGRI-leden benadrukken dat de eisen voor de productie van plantaardig teeltmateriaal moeten gelden voor zowel het op de markt brengen als de invoer in de EU

Uitwisseling van plantaardig teeltmateriaal tussen landbouwers  

De Europese Parlementsleden stellen voor dat landbouwers onderling een beperkte hoeveelheid van elk type plantaardig teeltmateriaal kunnen uitwisselen, niet alleen zaden zoals voorgesteld door de Commissie. De Commissie krijgt de taak om de toegestane hoeveelheid per soort te bepalen. 

Vereenvoudigde regels voor instandhoudingsrassen 

Om het behoud van plantgenetische bronnen te ondersteunen, wil de AGRI-commissie vereenvoudigde regels voor instandhoudingsrassen. De toegang tot, verkoop en overdracht van instandhoudingsrassen in kleine hoeveelheden zou vrijgesteld moeten worden van de EU-regelgeving. Verder wordt de periode van registratie van instandhoudingsrassen verlengd tot 30 jaar.

Bosbouwkundig teeltmateriaal 

Ondersteuning van de Commissie bij herbebossing 

De Europese Parlementsleden stellen dat lidstaten technische ondersteuning van de Commissie kunnen vragen bij het opstellen van noodplannen. Die nationale noodplannen moeten ertoe bijdragen dat voldoende bosbouwkundig teeltmateriaal wordt geleverd voor de herbebossing van gebieden die zijn getroffen door extreme weersomstandigheden, branden of uitbraken van plagen. Om voldoende voorraad bosbouwkundig teeltmateriaal te hebben voor grensoverschrijdend getroffen gebieden, is onderlinge samenwerking tussen lidstaten cruciaal.

Traceerbaarheid van bosbouwkundig teeltmateriaal 

AGRI-leden benadrukken dat bosbouwkundig teeltmateriaal vanaf het verzamelen tot aan de verkoop traceerbaar moet zijn. De procedure voor producenten om nationale autoriteiten op de hoogte te stellen als ze bosbouwkundig teeltmateriaal oogsten vóór de oogst, wordt ook aangepast. 

Officiële labels met een QR-code  

De tekst bepaalt ook dat professionele exploitanten met voldoende competentie, infrastructuur en middelen officiële labels mogen uitgeven. Het label zou een QR-code moeten hebben met instructies over hoe het bosbouwkundig teeltmateriaal te verzorgen, te bewaren en te planten.

Volgende stappen

Europees Parlement 

  • Het standpunt van de AGRI-commissie zal nu worden voorgelegd aan het voltallige Parlement op 23 april 2024. De goedgekeurde teksten vormen dan de onderhandelingspositie van het Parlement. 

  • Beide dossiers zullen worden opgevolgd door het nieuwe Parlement na de Europese verkiezingen.

Raad 

  • Deskundigen binnen de Raad sleutelen nog steeds aan het standpunt van de Raad (algemene oriëntatie).

Achtergrond

De Commissie streeft naar duurzamer, hoogwaardig en divers zaaizaad en teeltmateriaal voor planten en bossen. Daarom diende de Commissie op 5 juli 2023 een voorstel in om de richtlijnen over plantaardig en bosbouwkundig teeltmateriaal te herzien. 

De Europese regels over plantaardig en bosbouwkundig teeltmateriaal bestaan al sinds 1966 en moeten worden herzien om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, innovatie, technologie en digitalisering. Tegelijkertijd moet een herziening zorgen voor hoogwaardige, gezondere en verbeterde planten en bomen

Plantaardig teeltmateriaal: van tien richtlijnen naar één verordening

In het voorstel van de Commissie wordt een nieuwe aanpak gepresenteerd met één enkele verordening die de bestaande tien richtlijnen over de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal vervangt.

Plantaardig teeltmateriaal verwijst naar zaaizaad, stekken, bomen, wortels, knollen, enz. 

Bosbouwkundig teeltmateriaal: van richtlijn naar verordening

De voorgestelde verordening over de productie en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal vervangt de richtlijn uit 1999.

Bosbouwkundig teeltmateriaal verwijst naar zaden, planten en delen van boomsoorten die worden gebruikt om nieuwe bossen te creëren en bomen te planten. 

Bronnen en meer lezen

Voorstel Europese Commissie: plantaardig teeltmateriaal, 5 juli 2023

Voorstel Europese Commissie: bosbouwkundig teeltmateriaal, 5 juli 2023

Frequently Asked Questions: New rules for improved plant and forest reproductive material

Factsheet on Forest and Plant Reproductive Material 

Persbericht Europees Parlement, 20 maart 2024 

Voorzitterschapgids