EC-voorstel kader certificering koolstofverwijderingen

01 december 2022 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie publiceerde op 30 november haar voorstel voor een verordening tot vaststelling van een EU-breed vrijwillig kader voor de certificering van hoogwaardige koolstofverwijderingen. Hiermee wil de Commissie innovatieve technologieën voor industriële afvang en opslag van koolstof (CCS), koolstoflandbouw en duurzame materialen (zoals bouwproducten op basis van hout) stimuleren.

  • Regels voor de onafhankelijke verificatie van koolstofverwijderingen

  • Regels voor de erkenning van certificeringsregelingen

  • Vier QU.A.L.ITY-criteria vastgesteld

Het afvangen van fossiele koolstof voor opslag (CCS) of gebruik (CCU) valt niet onder dit voorgestelde kader.

De EU klimaatneutraal in 2050 vereist naast drastische emissiereducties, ook het verwijderen van koolstof via technologie of natuurlijke koolstofputten.

Het voorgestelde certificeringskader zorgt ervoor dat telkens wanneer wordt beweerd dat een ton koolstof uit de atmosfeer is gehaald, deze bewering kan geverifieerd worden.

Het voorstel bevat regels voor de verificatie en certificering door derden van koolstofverwijderingen, en voorschriften waarin de certificeringsregelingen worden gedefinieerd die kunnen worden gebruikt om de naleving van het EU-kader aan te tonen.

Vier QU.A.L.ITY-criteria

Om de kwaliteit en vergelijkbaarheid van koolstofverwijderingen te waarborgen, schuift de Commissie vier QU.A.L.ITY-criteria naar voor.

  1. Quantification (kwantificering): de koolstofverwijderingsactiviteiten moeten nauwkeurig worden gemeten en duidelijke voordelen opleveren voor het klimaat;

  2. Additionality (additionaliteit): de koolstofverwijderingsactiviteiten moeten verder gaan dan de bestaande praktijken en wat wettelijk vereist is;

  3. Long-term storage (langetermijnopslag): de certificaten zijn gekoppeld aan de duur van de koolstofopslag om permanente opslag te waarborgen;

  4. Sustainability (duurzaamheid): koolstofverwijderingsactiviteiten moeten duurzaamheidsdoelstellingen zoals aanpassing aan de klimaatverandering, circulaire economie, water en mariene hulpbronnen en biodiversiteit in stand houden of eraan bijdragen.

Ontwikkeling van certificeringsmethoden

Op basis van deze criteria zal de Commissie  met de steun van een deskundigengroep certificeringsmethoden ontwikkelen voor de verschillende soorten koolstofabsorptieactiviteiten.

Het certificeringskader zal tegen 2024 of 2025  volledig operationeel zijn.

CCS-technologieën en koolstoflandbouw bevorderen

Volgens de Commissie zal het voorstel nieuwe inkomstenmogelijkheden creëren voor:

  • industrieën die technologieën voor koolstofverwijdering toepassen of duurzame koolstofopslagproducten ontwikkelen

  • en voor landbouwers, bosbouwers en grondbeheerder die innovatieve koolstoflandbouwpraktijken toepassen.

De certificaten kunnen met name worden gebruikt om financiering te verkrijgen in het kader van EU-programma's zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het innovatiefonds of de staatssteunregeling.

Gecertificeerde koolstofverwijderingen kunnen niet worden gebruikt om te voldoen aan de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS).

Bronnen en meer lezen

EC-nieuwsbericht, 30 november 2022: European Green Deal: Commission proposes certification of carbon removals to help reach net zero emissions

Proposal for a Regulation on an EU certification for carbon removals (COM(2022) 672 final)

Questions and Answers on EU Certification of Carbon Removals

Factsheet certification of carbon removals