Milieucommissie bespreekt herziening kaderrichtlijn afval

27 oktober 2023 - door Frédéric Cabistan

De Parlementaire milieucommissie debatteerde eerder deze week over haar rapport over de herziening van de kaderrichtlijn afval. MEP's konden zo hun mening kwijt over de in juli voorgestelde herziening, maar de stemming is pas gepland voor 14 febuari 2024.

Eerder deze maand publiceerde rapporteur Anna Zwalewska (ECR, Polen) haar rapport over de doelgerichte herziening van de kaderrichtlijn afval met focus op voedsel- en texitielafval. Europa wil hiermee naar 50% minder voedselafval in 2030 en textielafval drastisch verminderen via EPR-schema's en het "de vervuiler betaalt"-principe.

Opmerkingen van de rapporteur

De rapporteur verwelkomt het uitgebreide  Commissievoorstel maar ziet nog ruimte voor verbetering op het vlak van energieherstel. Daarnaast wil ze ook de kosten voor gebruikers verminderen en vraagt dan ook voor de oprichting van een ondersteunend systeem.

Zwalewska gaf ook aandacht aan de moeilijkheid bij het vinden van juiste rekenmethodes omdat er nog weinig vergelijkingsmateriaal (data) van de lidstaten is.

Daarnaast wil de rapporteur ook zo veel mogelijk alle illegale elementen uit de afvalverwerkingssystemen halen.

Bemerkingen van de commissieleden

Tijdens het debat konden ook de shadow rapporteurs hun mening kwijt over het nieuwe rapport van Zwalewska.

De sociaal-democraten en liberalen steunen de herziening maar willen graag extra input toevoegen uit de strategie voor duurzaam en circulair textiel. Ook riepen zij de lidstaten op om meer en betere data te delen over de aparte ophaling van textiel.

De groene fractie vindt zowel het Commissievoorstel als het Parlementaire rapport niet ambitieus genoeg is in de strijd naar minder afval. Zo willen zij de "Extended Producer Responsability"-kosten internaliseren in de tarieven ervan en verwierpen ze de uitstel van deadlines voor minder afval in 2030.

Volgende stappen

Nu het rapport is besproken en de deadline voor amendementen verstreken, moeten de Parlementsleden in de commissie het rapport nog stemmen. Dit staat gepland voor 14 februari 2024. Als het dan wordt goedgekeurd, moet het Parlement zich nog in een plenaire zitting uitspreken over dit rapport.

In de Raad werd dit verordeningsvoorstel deze maand al gepresenteerd op de milieuraad en besproken op de landbouwraad. Een algemeen Raadsstandpunt wordt in de komende maanden verwacht.

Je kan het ENVI-rapport en bijhorende annex hieronder terugvinden.

Attachment(s)