Jouw stem in Europa: Net-Zero Industry Act

04 april 2023 - door Liese Dewilde

Op 16 maart 2023 presenteerde de Commissie, in het kader van het Green Deal Industrial Plan, haar Net-Zero Industry Act (Verordening voor een Nettonulindustrie).

Deze Verordening moet de veerkracht en het concurrentievermogen van de productie van nettonultechnologieën in de EU versterken. Doel is om tegen 2023 minstens 40% van de vraag naar strategische technologieën te kunnen vervullen met Europese productie.

Verschillende acties moeten investeringen in nettonultechnologieën stimuleren, met focus op 7 pijlers:

 • Nuttige randvoorwaarden scheppen en focus op strategische nettonulprojecten

 • Versnellen van de CO2-afvang

 • Markttoegang vergemakkelijken

 • Vaardigheden verbeteren

 • Innovatie bevorderen

 • Governance structuur

 • Implementatie.

De verordening moet nettonultechnologieën ondersteunen die aanzienlijk bijdragen tot het koolstofvrij maken van de economie, met specifieke focus op 8 strategische net-zero technologieën die extra steun zullen krijgen:

 • Zonne-energie

 • Duurzame biogas en biomethaan

 • Warmtepompen en geothermische energie

 • Elektrolyse en brandstofcellen

 • Batterijen en opslagtechnologieën

 • Nettechnologieën (grid technologies)

 • On- en offshore hernieuwbare technologieën

 • Koolstofafvang en -opslag.

In verband met implementatie wordt een Net-Zero Industry Platform opgericht, bestaande uit de Commissie en het lidstaten, om maatregelen in het kader van de wet te overzien en te coördineren.

Je kan hier meer lezen over het Commissievoorstel voor een Net-Zero Industry Act.

De Commissie is benieuwd wat u van het voorstel vindt. Je kan hier tot 30 mei 2023 feedback geven op het Commissievoorstel.