Betere regelgeving

De agenda voor betere regelgeving gaat om een transparante besluitvorming op basis van objectieve informatie en standpunten van burgers en belanghebbenden. Hij bestrijkt alle beleidsgebieden en beoogt een gerichte regelgeving die niet verder gaat dan nodig is om tegen minimale kosten de doelstellingen te bereiken. Een belangrijk onderdeel van deze agenda is het REFIT-platform. Binnen het REFIT-platform vergaderen de Commissie, nationale overheden en andere stakeholders regelmatig over verbetering van de bestaande EU-wetgeving.

Nieuws

Verordening kunstmatige intelligentie: stand van zaken

Ben je benieuwd hoe de eerste regelgeving wereldwijd voor kunstmatige intelligentie eruit ziet ? Hier een stand van zaken...

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Evenement

2nd European Mission Forum EMIF

6 maart 2024 - 7 maart 2024

Interesse in burgerparticipatie in de missies van Horizon Europe ? Meer weten over het transformatief en missie-georiënteerd O&I-beleid ?

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Voorzitterschapsgids

Justitie en binnenlandse zaken

Volg hier de werkzaamheden van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) tijdens het Belgisch Voorzitterschap.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Politiek akkoord - Due diligence in de waardeketen

Het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de zorgvuldigheidsplicht van ondernemingen en hun waardeketen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Raad en Parlement bereiken voorlopig akkoord over allereerste regels kunstmatige intelligentie

Het Spaanse Voorzitterschap van de Raad van de EU en de onderhandelaars van het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor geharmoniseerde regels inzake kunstmatige intelligentie, de zogenaamde Verordening Kunstmatige Intelligentie (AI Act).

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Europese Commissie introduceert AI Pact

De Europese Commissie wil industriële partners betrekken bij het AI Pact ter voorbereiding van de Verordening Kunstmatige Intelligentie.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Verordening Interoperabel Europa

De lidstaten hebben een akkoord over efficiëntere digitale overheidsdiensten in kader van Verordening Interoperabel Europa.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Betere regelgeving