subsidiegids

In de subsidiegids kan je alle Europese subsidieprogramma's terugvinden.

URBACT
Social prerogatives and specific lines of competence
Promotion of Agricultural Products (AGRIP)
Programma voor ontwikkelingseducatie en bewustmaking van de Europese Unie - DEAR
Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE
Programma voor de Eengemaakte Markt
Leader 2023-2027 - subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling
InvestEU
Interregional Innovation Investment Fund- I3
Instrument voor Nabuurschapsbeleid, Ontwikkeling en Internationale Samenwerking - NDICI
Horizon Europe
Fonds voor Interne Veiligheid
Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF
Europese Territoriale Samenwerking - Interreg
Europees Sociaal Fonds+ - ESF+
Europees Ruimtevaartprogramma
Europees Justitieprogramma
Europees Innovatiefonds
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen - EFRO Vlaanderen
Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij - EFMZV