Toerisme en erfgoed

De Vlaamse steden en gemeenten hebben een eindeloos aanbod aan toeristische troeven. Er zijn verschillende manieren om die troeven te onderhouden of in de kijker te zetten. Misschien kan je met enkele partners uit andere gebieden een project opzetten om toeristen te lokken?

Belangrijkste beleidskaders

Financiering voor projecten op het vlak van toerisme en erfgoed kan via heel wat programma’s. De Europese Commissie voorziet een uitgebreide toerisme-gids op haar eigen website. Daarnaast heeft ze ook een vernieuwd politiek raamwerk voor de toekomst van toerisme. Ze stelt vier doelstellingen voorop aangaande de Europese toeristische sector:

 1. Competitiviteit stimuleren

 2. Duurzaam, verantwoord en hoogwaardig toerisme promoten

 3. Beeld van Europa als duurzame kwalitatieve bestemming versterken

 4. Potentieel van EU financiering voor toerisme maximaliseren

Europa neemt wat betreft erfgoed vooral een ondersteunende rol op. Die ondersteuning komt tot uiting via netwerken en uitwisseling van goede praktijken. Ook worden er Europese prijzen uitgereikt zoals de European Heritage Awards. Maar net zoals bij toerisme zijn er ook heel wat mogelijkheden voor erfgoed qua financiering. Denk daarbij aan programma’s als Creative Europe, Erasmus+, maar ook aan EFRO/Interreg of het onderzoeksprogramma Horizon Europe dat heel wat focus legt bij erfgoed.

Europese subsidies

Subsidiemogelijkheden voor toerisme vind je in vrijwel elk Europees programma, telkens vanuit een andere insteek.

 • In Creative Europe kan je terecht voor het ontwikkelen van culturele events en festivals en de ontwikkeling van cultureel toerisme.

 • Binnen EFRO kan je dan weer eerder terecht voor aangaande (toeristische) economische ontwikkeling en infrastructuur.

 • Binnen de verschillende Interregprogramma’s waarin je steeds grensoverschrijdend dient samen te werken, kan je denken aan het ontwikkelen van gemeenschappelijke toeristische projecten toegespitst op bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe verhaallijnen, infrastructuur, innovatie en duurzaamheid.

 • Bij Horizon Europe springt vooral de Cluster inzake Cultuur, Creativiteit en Inclusieve Samenleving in het oog, met daarin veel mogelijkheden voor cultureel erfgoed en toerisme. Denk hierbij aan de ontwikkeling van nieuwe concepten inzake duurzaam en inclusief toerisme en het ontwikkelen van innovatieve technologieën die kunnen toegepast worden in deze sectoren.

 • Binnen LIFE zitten heel wat mogelijkheden inzake duurzaam, toegankelijk, milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord toerisme. Denk daarbij aan proef- of demonstratieprojecten die nieuwe concepten in de praktijk brengen in bepaalde gebieden.

 • Binnen PDPO III kan je dan weer terecht voor kleinere projecten op het vlak van plattelandstoerisme.

 • Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij biedt onder meer kansen op het vlak van visserijtoerisme, ecotoerisme, maritiem cultureel erfgoed en gastronomie.

Overzicht oproepen