U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werk en Sociale Zaken

De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en sociaal beleid ligt voornamelijk bij de nationale overheden. Hun inspanningen worden ondersteund en aangevuld door de Europese Unie. De Commissie coördineert en bewaakt het nationale beleid en de uitvoering van EU-wetgeving en bevordert de uitwisseling van beste praktijken op gebieden zoals rechten op het werk, coördinatie van socialezekerheidsstelsels, opleiding, vaardigheden en ondernemerschap.

Het sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid van de EU heeft direct nut voor u als burger. Zo kunt u dankzij dit beleid gemakkelijker een baan vinden, naar een ander EU-land verhuizen voor werk of om andere redenen, bijscholing volgen... Samen met nationale autoriteiten, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden heeft DG Werkgelegenheid veel problemen aangepakt die samenhangen met globalisering, vergrijzing en maatschappelijke veranderingen.

Afgelast - Who cares? We care: mantelzorg in Europa

Icon EVENT Afgelast - Who cares? We care: mantelzorg in Europa

8 november 2018 09:30 – 13:00
VLEVA, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

Lees meer
Empowering Migrants - Improving Social European Inclusion

Icon EVENT Empowering Migrants - Improving Social European Inclusion

25 september 2018 17:00 – 18:15
Room ASP3H1, European Parliament

Voorlopige agenda van de ronde tafel:

17:10
Registratie

17:15
Opening: Brando Benifei (MEP, S&D)

17:25
Presentatie van het EMISEI-...

Lees meer
Eerste stappen naar een Europese Arbeidsmarktautoriteit

Icon NIEUWS Eerste stappen naar een Europese Arbeidsmarktautoriteit

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Op 24 mei werd een workshop georganiseerd op vraag van de EMPL commissie over de Europese Arbeidsmarktautoriteit (ELA).

Lees meer
Wat staat er in 2018 op de Europese agenda voor werk, sociale zaken, migratie en consumenten?

Icon NIEUWS Wat staat er in 2018 op de Europese agenda voor werk, sociale zaken, migratie en consumenten?

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Ten laatste in mei 2018 stelt de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit en een Europees socialezekerheidsnummer voor. Wat staat er nog op de agenda van de Commissie voor 2018? Hieronder...

Lees meer
Detachering van werknemers: lidstaten akkoord met het Europees Parlement

Icon NIEUWS Detachering van werknemers: lidstaten akkoord met het Europees Parlement

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Op 11 april 2018 keurden EU-ambassadeurs de compromistekst over de herziening van de detacheringsrichtlijn goed waarover werd onderhandeld met het Europees Parlement.

Lees meer
EMPL akkoord met voorlopige overeenkomst over de richtlijn detachering van werknemers

Icon NIEUWS EMPL akkoord met voorlopige overeenkomst over de richtlijn detachering van werknemers

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

De EMPL-commissie van het Europees Parlement keurt de voorlopige overeenkomst over het voorstel voor een richtlijn over de detachering van werknemers goed.De EMPL-commissie van het Europees...

Lees meer
't Is gebeurd: Raad neemt hervorming detacheringsrichtlijn aan

Icon NIEUWS 't Is gebeurd: Raad neemt hervorming detacheringsrichtlijn aan

06 september 2018 - door Kelly Digneffe

De hervorming van de detacheringsrichtlijn is afgerond. De Raad nam de richtlijn aan tijdens de vergadering van de EPSCO-Raad op 21 juni.

Lees meer
Dossier detacheringsrichtlijn afgerond!

Icon NIEUWS Dossier detacheringsrichtlijn afgerond!

06 september 2018 - door Kelly Digneffe

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het EU publicatieblad. 

Lees meer
Europese Kamer van Koophandel wil andere naam en andere rol voor Europese Arbeidsautoriteit

Icon NIEUWS Europese Kamer van Koophandel wil andere naam en andere rol voor Europese Arbeidsautoriteit

05 september 2018 - door Stagiair

De Eurochambres  - dat kamers van koophandel op het Europees niveau vertegenwoordigt - publiceerde een document waarin ze het voorstel van grensoverschrijdende regelgeving over de arbeidsmarkt...

Lees meer
Towards Creative Inclusion in Adult Education

Icon EVENT Towards Creative Inclusion in Adult Education

18 september 2018 09:30 – 14:00
EESC (JDE61), Belliardstraat 99, Brussel

Lees meer
EP reageert positief op ontwerprapport van rapporteur ESF+

Icon NIEUWS EP reageert positief op ontwerprapport van rapporteur ESF+

03 september 2018 - door Stagiair

Vorige week gaf rapporteur Lope Fontagné (EVP, Spanje) een ontwerprapport vrij over het Commissievoorstel voor het ESF+ fonds na 2020. Dat rapport werd besproken in de commissie EMPL van het...

Lees meer
Evenwicht werk-privé: vaderschaps- en ouderschapsverlof in de EU

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: vaderschaps- en ouderschapsverlof in de EU

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

EPIC - het Europees platform voor investeringen in kinderen - heeft een beleidsnota gepubliceerd waarin een kort overzicht staat met de stand van zaken op vlak van bepalingen voor vaderschaps- en...

Lees meer
Evenwicht werk-privé: thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Ondanks innovatieve evoluties zoals mobiele technologieën en smartphones die thuiswerk zouden moeten in de hand werken, komt dat fenomeen toch nog niet echt van de grond.

Lees meer
MEP’s bereiken standpunt over richtlijn evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Icon NIEUWS MEP’s bereiken standpunt over richtlijn evenwicht werk-privé voor werkende ouders

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Compromis amendementen betreffende het evenwicht werk-privéleven van werkende ouders werd goedgekeurd tijdens de een stemming in de EMPL commissie op 11 juli.

Lees meer
Evenwicht werk-privé: COFACE en Gezinsbond ontgoocheld over algemene aanpak

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: COFACE en Gezinsbond ontgoocheld over algemene aanpak

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

COFACE Families Europe betreurt het gebrek aan ambitie in het akkoord van de Raad over de richtlijn inzake de balans tussen werk en privéleven.

Lees meer
Evenwicht werk-privé: algemene aanpak van de Raad

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: algemene aanpak van de Raad

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Op 21 juni 2018 heeft de EPSCO-raad zijn onderhandelingsstandpunt (algemene aanpak) over de richtlijn betreffende het combineren van werk en gezin voor ouders en verzorgers (de Work-Life Balance...

Lees meer
Evenwicht werk-privé: algemene aanpak in de maak

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: algemene aanpak in de maak

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EPSCO-raad bespreekt op 21 juni de richtlijn over de balans werk-privéleven voor werkende ouders. Een algemene aanpak is in de maak.

Lees meer
Evenwicht werk-privé: COREPER bereidt EPSCO Raad voor

Icon NIEUWS Evenwicht werk-privé: COREPER bereidt EPSCO Raad voor

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Op 13 juni vergadert COREPER om de EPSCO Raad van 21 juni voor te bereiden. De lidstaten zouden bereid zijn om toegevingen te doen over de work-life-balance richtlijn.

Lees meer
Lawine aan amendementen voor de Europese Arbeidsautoriteit

Icon NIEUWS Lawine aan amendementen voor de Europese Arbeidsautoriteit

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EMPL commissie heeft 975 amendementen te analyseren die ingediend werden op het voorstel van de verordening tot oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. De verdeeldheid die heerst in het...

Lees meer
Hoe de ESF-ervaring verbeteren?

Icon NIEUWS Hoe de ESF-ervaring verbeteren?

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EMPL commissie van het Europees Parlement gaf opdracht tot een studie over het verbeteren van de ESF-ervaring.

Lees meer
Europees Solidariteitskorps vernieuwd

Icon NIEUWS Europees Solidariteitskorps vernieuwd

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Europees Solidariteitskorps vernieuwd

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de werking van het Europees Solidariteitskorps tot 2020: het programma...

Lees meer
Wat bevordert volwasseneneducatie op de werkplek?

Icon NIEUWS Wat bevordert volwasseneneducatie op de werkplek?

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie heeft het finale rapport van haar werkgroep Onderwijs en Vorming inzake Volwasseneneducatie 2016-2018 gepubliceerd.

Lees meer
Automatisering kan 69% van de jobs beïnvloeden

Icon NIEUWS Automatisering kan 69% van de jobs beïnvloeden

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Volgens een reeks van studies samengesteld door de Europese Commissie in haar jaarverslag over de Werkgelegenheid en Sociale Ontwikkelingen in Europa (ESDE), kunnen in de toekomst tussen 37% en 69...

Lees meer
Wat staat er op de EU-agenda voor het najaar?

Icon BLOG Wat staat er op de EU-agenda voor het najaar?

29 augustus 2018 - door Stagiair

De zomer loopt op zijn einde, dat betekent dat het Europese circus zich terug in gang trekt. Wat zijn de belangrijkste issues van het najaar van 2018? VLEVA zet het voor u op een rijtje!

Lees meer
Thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

Icon NIEUWS Thuiswerk geraakt niet van de grond in Europa

27 augustus 2018 - door Stagiair

Ondanks innovatieve evoluties zoals mobiele technologieën en smartphones die thuiswerk zouden moeten in de hand werken, komt dat fenomeen toch nog niet echt van de grond.

Lees meer
Nieuw resolutie moet beter migrantenkinderen beschermen

Icon NIEUWS Nieuw resolutie moet beter migrantenkinderen beschermen

27 augustus 2018 - door Stagiair

Op 2 mei nam het Europees Parlement een resolutie aan die migrantenkinderen die toekomen in de EU moet beschermen.

Lees meer
Coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU

Icon NIEUWS Coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU

27 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EPSCO-raad heeft op 21 juni een algemene aanpak aangenomen voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels in de EU.

Lees meer
Europese economie verliest miljoenen door mismatch in vaardigheden

Icon NIEUWS Europese economie verliest miljoenen door mismatch in vaardigheden

27 augustus 2018 - door Stagiair

Uit een recente studie in opdracht van het Economisch en Sociaal Comité blijkt dat de Europese economie 2% aan productiviteit per jaar moet inboeten door een mismatch van vaardigheden.

Lees meer
Nationale contactpunten moeten patiënten helpen bij inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg

Icon NIEUWS Nationale contactpunten moeten patiënten helpen bij inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg

27 augustus 2018 - door Stagiair

Er werd een studie gedaan naar het verbeteren van informatieverspreiding bij patiënten, de resultaten zijn tonen aan dat er nog werk aan de winkel is.

Lees meer
Bevoegdheden van Europese Arbeidsautoriteit zorgen voor onenigheid bij MEP’s

Icon NIEUWS Bevoegdheden van Europese Arbeidsautoriteit zorgen voor onenigheid bij MEP’s

27 augustus 2018 - door Stagiair

Op 11 juli werd in de EMPL commissie van het Europees Parlement voor het eerst gedebatteerd over de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Daarbij zorgden de bevoegdheden van de ELA vooral voor debat...

Lees meer
Digitale platformen voor werk winnen aan terrein in Europa

Icon NIEUWS Digitale platformen voor werk winnen aan terrein in Europa

27 augustus 2018 - door Stagiair

Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat digitale platformen voor werk in de Europa in de lift zitten.

Lees meer
COREPER ratificeert akkoord over European Solidarity Corps 2018-2020

Icon NIEUWS COREPER ratificeert akkoord over European Solidarity Corps 2018-2020

27 augustus 2018 - door Stagiair

Op 27 juni heeft COREPER het inter-institutioneel akkoord over het European Solidarity Corps voor de periode 2018-2020 geratificeerd.

Lees meer
Raad bereikt akkoord over algemene oriëntatie in transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden

Icon NIEUWS Raad bereikt akkoord over algemene oriëntatie in transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden

27 augustus 2018 - door Stagiair

In de EPSCO-Raad van 21 juni bereikte de Raad een akkoord over de algemene oriëntatie in het dossier van transparantie en voorspelbare arbeidsomstandigheden.

Lees meer
Onderhandelingen over coördinatie van sociale zekerheid in het EP uitgesteld

Icon NIEUWS Onderhandelingen over coördinatie van sociale zekerheid in het EP uitgesteld

27 augustus 2018 - door Stagiair

De onderhandelingen over de coördinatie van sociale zekerheid die in het EP gepland stonden voor de volgende EMPL commissievergadering in juni, maar is nu verplaatst naar 24 september.

Lees meer
Raad wil aanpassingen in de richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Icon NIEUWS Raad wil aanpassingen in de richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

27 augustus 2018 - door Stagiair

Lidstaten vragen uitzonderingen onder andere voor bepaalde categorieën van ambtenaren in de richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Lees meer
Commissie maakt trekt 1,26 miljard euro uit voor herlancering Europees solidariteitskorps

Icon NIEUWS Commissie maakt trekt 1,26 miljard euro uit voor herlancering Europees solidariteitskorps

27 augustus 2018 - door Stagiair

In het kader van het nieuwe MFK heeft de Commissie haar budget voorgesteld voor het Europees solidariteitskorps na 2020. 

Lees meer
European Solidarity Corps: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2018

Icon CALL European Solidarity Corps: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2018

Deadline:

Oproep tot het indienen van voorstellen voor activiteiten, stages en banen in solidariteitssectoren voor financiering onder het European Solidarity Corps

Lees meer
Europees Parlement stemt tegen sociale pijler mobiliteitspakket

Icon NIEUWS Europees Parlement stemt tegen sociale pijler mobiliteitspakket

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 4 juli hebben de Europarlementsleden de verslagen over de sociale aspecten van wegvervoer verworpen

De sociale dossiers uit het...

Lees meer
Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

Icon NIEUWS Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

Rapporteur Roberts Zile heeft zijn ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd. Wat staat erin?

Als onderdeel van het tweede...

Lees meer
Sociale pijler mobiliteitspakket: blijvende spanningen in de Raad en het Parlement

Icon NIEUWS Sociale pijler mobiliteitspakket: blijvende spanningen in de Raad en het Parlement

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

De politiek gevoelige dossiers over detachering van chauffeurs, cabotage, rij- en rusttijden en tachografen blijven tot onenigheid leiden in de TRAN commissie van het Europees Parlement en de Raad...

Lees meer
Empowering Migrants - Improving Social European Inclusion

Icon EVENT Empowering Migrants - Improving Social European Inclusion

25 september 2018 17:10 – 18:15
Room ASP3H1, European Parliament

Voorlopige agenda van de ronde tafel:

17:10
Registratie

17:15
Opening: Brando Benifei (MEP, S&D)

17:25
Presentatie van het EMISEI-...

Lees meer
Europees Parlement wil budget Horizon Europe verhogen naar 120 miljard euro

Icon NIEUWS Europees Parlement wil budget Horizon Europe verhogen naar 120 miljard euro

27 juli 2018 - door Simon De Wachter

Rapporteurs Christian Ehler en Dan Nica roepen op tot een hoger budget en meer inhoud voor het voorstel voor Horizon Europe.

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer

Werk en Sociale Zaken

De volgende gebieden worden opgevolgd:

  • Meer en betere banen door middel van de Europese werkgelegenheidsstrategie (waardoor nationaal beleid op elkaar wordt afgestemd) en het Europees Sociaal Fonds (€ 9 miljard per jaar in partnerschap met de EU-landen).  
  • Vrij verkeer van werknemers en coördinatie van de stelsels van sociale zekerheid, zodat iedere Europeaan in een ander EU-land kan gaan wonen en werken, en mensen die naar het buitenland verhuizen daarvan geen nadelen ondervinden voor hun sociale zekerheid en gezondheidszorg
  • Betere arbeidsomstandigheden door minimumnormen die in de hele EU op de werkvloer gelden, door het steunen en ontwikkelen van de sociale dialoog op Europees niveau, door het moderniseren van de arbeidsverhoudingen en door hulp aan Europese werknemers die in een ander EU-land willen werken.
  • Sociale integratie door steun aan inspanningen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, hervorming van socialezekerheidsstelsels, analyse van nieuwe demografische en sociale ontwikkelingen, maatregelen tegen discriminatie en het bevorderen van de grondrechten en de integratie van gehandicapten.

Deze instellingen zijn actief rond het thema werkgelegenheid en sociale zaken: 

Volg ons