U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transport

De inspanningen van de Europese Unie op vlak van transport moeten ervoor zorgen dat de Europese economie op wieltjes draait. De Europese Unie streeft naar een efficiënt, veilig, gegarandeerd en duurzaam vervoer, een voorwaarde voor een concurrerende industrie die banen en welvaart schept. Vandaag staat het Europese transport voor enkele grote uitdagingen: de overbelasting van het wegennet, de afhankelijkheid van olie, de uitstoot van broeikasgassen, een gebrekkige infrastructuur in sommige gebieden en meer concurrentie voor de vervoerssector van buitenaf.

Transport is een beleidsdomein waarvoor de EU een gedeelde bevoegdheid heeft samen met de lidstaten. 
 

H2020 - Human Factors in Transport Safety (MG-2-1-2018)

Icon CALL H2020 - Human Factors in Transport Safety (MG-2-1-2018)

Deadline:

Menselijke factoren zijn de grootste oorzaak van ongevallen in alle transportvormen. Verbeterde technische ondersteuning en automatisatie zouden de manier waarop mensen omgaan met voertuigen...

Lees meer
Voortgangsrapport wegvervoersvoorstellen

Icon NIEUWS Voortgangsrapport wegvervoersvoorstellen

05 december 2017 - door Simon De Wachter

Tijdens de transportraad op 5 december hebben de ministers beslist dat er reeds aanzienlijke vooruitgang werd geboekt met betrekking tot verschillende aspecten van de wegvervoervoorstellen. Toch...

Lees meer
H2020: LC-MG-1-4-2018: Hardening vehicle environmental protection systems against tampering

Icon CALL H2020: LC-MG-1-4-2018: Hardening vehicle environmental protection systems against tampering

Deadline:

Er worden verschillende systemen gebruikt in de autosector om een voertuig meer kracht te geven. Hierdoor gaat die vaak ook meer uitstoten. Er bestaan verschillende doe het zelf oplossingen en...

Lees meer
2de pakket voor schone mobiliteit

Icon NIEUWS 2de pakket voor schone mobiliteit

09 november 2017 - door Simon De Wachter

Met het pakket voor schone mobiliteit, het tweede onderdeel van het mobiliteitspakket, versterkt de Commissie het leiderschap van de EU op het vlak van schone voertuigen. Er worden ambitieuze,...

Lees meer
H2020: LC-MG-1-3-2018: Harnessing and understanding the impacts of changes in urban mobility on policy making by city-led innovation for sustainable urban mobility

Icon CALL H2020: LC-MG-1-3-2018: Harnessing and understanding the impacts of changes in urban mobility on policy making by city-led innovation for sustainable urban mobility

Deadline:

Er zijn nog veel vragen over hoe beleidsmakers moeten omgaan met Sustainable Urban Mobility Plans ( SUMPs) en andere sectoraal beleid dat stedelijke mobiliteit kan beïnvloeden. Onderzoek is...

Lees meer
H2020: LC-MG-1-2-2018: Sustainable multi-modal inter-urban transport, regional mobility and spatial planning.

Icon CALL H2020: LC-MG-1-2-2018: Sustainable multi-modal inter-urban transport, regional mobility and spatial planning.

Deadline:

Er is nood aan een multi-dimensionale aanpak om nieuwe vormen van mobiliteit te beoordelen in alle transportvormen, hun infrastructuur, reisflux evolutie, ruimtelijk-economische ontwikkeling,...

Lees meer
H2020: LC-MG-1-1-2018: InCo flagship on reduction of transport impact on air quality

Icon CALL H2020: LC-MG-1-1-2018: InCo flagship on reduction of transport impact on air quality

Deadline:

De kwaliteit van de lucht in Europa is nog altijd niet wat ze moet zijn. Daarom wordt er veel aandacht gevestigd op nul-emissie uitlaten die het probleem op langere termijn zou kunnen oplossen....

Lees meer
H2020: InCo flagship on “Urban mobility and sustainable electrification in large urban areas in developing and emerging economies”

Icon CALL H2020: InCo flagship on “Urban mobility and sustainable electrification in large urban areas in developing and emerging economies”

Deadline:

Verstedelijking heeft geïntegreerde mobiliteitsoplossingen nodig die technologische opportuniteiten samenbrengt van lokaal en nationaal beleid, inclusief landgebruik en mobiliteitsplanning....

Lees meer
H2020: Low-emissions propulsion for long-distance trucks and coaches

Icon CALL H2020: Low-emissions propulsion for long-distance trucks and coaches

Deadline:

Lange afstandstransport is een grote verbruiker van energie en draagt veel bij aan de CO2 uitstoot in Europa. Het vereist daarom ook specifieke aandacht door een hoge vraag voor efficiëntie,...

Lees meer
H2020: User centric charging infrastructure

Icon CALL H2020: User centric charging infrastructure

Deadline:

Het marktaandeel van elektrische wagens in de EU is nog altijd vrij laag. Een van de oorzaken hiervan is het gebrek aan infrastructuur. Het moet de bedoeling zijn dat de gebruikers van elektrische...

Lees meer
H2020: LC-GV-02-2018: Virtual product development and production of all types of electrified vehicles and components

Icon CALL H2020: LC-GV-02-2018: Virtual product development and production of all types of electrified vehicles and components

Deadline:

Vooruitgang in digitalisering zorgt voor nieuwe opportuniteiten in de autoindustrie op het vlak van virtuele productontwikkeling en productie, het verminderen van de time-to-market van alle...

Lees meer
H2020: LC-GV-01-2018: Integrated, brand-independent architectures, components and systems for next generation electrified vehicles optimised for the infrastructure

Icon CALL H2020: LC-GV-01-2018: Integrated, brand-independent architectures, components and systems for next generation electrified vehicles optimised for the infrastructure

Deadline:

Met de succesvolle introductie van elektrische wagens op de markt is de volgende uitdaging om het betaalbaar te maken voor iedereen, het gebruiksvriendelijk te maken en de infrastructuur te...

Lees meer
H2020: Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets in urban areas for the mobility of all

Icon CALL H2020: Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets in urban areas for the mobility of all

Deadline:

Gedeelde, geconnecteerde en samenwerkende geautomatiseerde voertuigen gaan een game changer worden voor stadsmobiliteit. Ze kunnen deur-tot-deur mobiliteit verzorgen van mensen en...

Lees meer
H2020: Human centred design for the new driver role in highly automated vehicles

Icon CALL H2020: Human centred design for the new driver role in highly automated vehicles

Deadline:

Verschillende onderzoeksinspanningen worden gedaan naar de prestaties en het gedrag van de automobilist in een geautomatiseerd voertuig waarbij het nodig is dat de bestuurder klaar is om de...

Lees meer
H2020: DT-ART-02-2018: Support for networking activities and impact assessment for road automation

Icon CALL H2020: DT-ART-02-2018: Support for networking activities and impact assessment for road automation

Deadline:

Er zijn nog veel uitdagingen en onzekerheden gelinkt aan de uitrol van geconnecteerde en geautomatiseerde voertuigen. De meeste van die uitdagingen worden het best aangepakt wanneer Europese...

Lees meer
H2020: DT-ART-01-2018: Testing, validation and certification procedures for highly automated driving functions under various traffic scenarios based on pilot test data

Icon CALL H2020: DT-ART-01-2018: Testing, validation and certification procedures for highly automated driving functions under various traffic scenarios based on pilot test data

Deadline:

Onderzoek moet zich focussen op het ontwikkelen van test- en validatieprocedures van automatische rijfuncties voor verschillende gevallen in verschillende verkeerssituaties, inclusief...

Lees meer
Nog 30 miljard euro over voor Horizon 2020

Icon NIEUWS Nog 30 miljard euro over voor Horizon 2020

23 oktober 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft aangekondigd hoe het 30 miljard euro van het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in 2018-2020 zal uitgeven, waaronder 2,7 miljard euro...

Lees meer
Hoofddoelstellingen wegbeprijzing

Icon NIEUWS Hoofddoelstellingen wegbeprijzing

12 oktober 2017 - door Simon De Wachter

Op 12 oktober konden de Europarlementsleden van de TRAN commissie vragen stellen aan de Europese Commissie over de aspecten van het mobiliteitspakket die betrekking hebben tot het wegvervoer....

Lees meer
Horizon 2020 ontwerp werkprogramma's 2018-2020 gepubliceerd

Icon NIEUWS Horizon 2020 ontwerp werkprogramma's 2018-2020 gepubliceerd

26 september 2017 - door Simon De Wachter

De werkprogramma's voor 2018-2020 zijn openbaar gemaakt.

Lees meer
De Raad knipt in het Horizon 2020 budget voor 2018

Icon NIEUWS De Raad knipt in het Horizon 2020 budget voor 2018

22 september 2017 - door Simon De Wachter

Op 4 september nam de Raad van de Europese Unie haar standpunt aan over het algemene budget van de Europese Unie voor 2018. De Raad stelde voor om het budget voor 2018, dat werd voorgesteld door...

Lees meer
Het mobiliteitspakket op de agenda na de zomer

Icon NIEUWS Het mobiliteitspakket op de agenda na de zomer

07 september 2017 - door Simon De Wachter

Hoewel het Estse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie niet verwacht om het "mobiliteitspakket” nog af te ronden onder zijn leiding, hoopt ze niettemin dat er vooruitgang wordt geboekt...

Lees meer
Het mobiliteitspakket wordt pas onderhandeld in 2018

Icon NIEUWS Het mobiliteitspakket wordt pas onderhandeld in 2018

13 juli 2017 - door Simon De Wachter

De Estse Minister voor Economische zaken en Infrastructuur, Kadri Simson, zegt dat de interinstitutionele onderhandelingen (de trilogen) over het mobiliteitspakket pas zullen starten tijdens het...

Lees meer
Bij wie lobbyen over het mobiliteitspakket?

Icon NIEUWS Bij wie lobbyen over het mobiliteitspakket?

12 juli 2017 - door Simon De Wachter

De politieke groepen GUE/NGL, S&D en EPP van het Europees Parlement hebben enkele van hun Europarlementsleden aangeduid om de rapporteringen van het mobiliteitspakket op zich te nemen.

Lees meer
Einde van het wegenvignet

Icon NIEUWS Einde van het wegenvignet

07 juli 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie maakt een einde aan het wegenvignet dat voertuigen belast op basis van de tijd die ze spenderen op de weg. Alhoewel de lidstaten de weggebruiker willen belasten, zullen ze...

Lees meer
Tussentijdse evaluatie H2020 gepubliceerd

Icon NIEUWS Tussentijdse evaluatie H2020 gepubliceerd

06 juni 2017 - door Simon De Wachter

Op 29 mei 2017 publiceerde de Europese Commissie de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020. Conclusie: Horizon 2020 behaalt haar doelstellingen maar is ondergefinancierd.

Lees meer
Europa in beweging: Europese Commissie werkt aan schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit

Icon NIEUWS Europa in beweging: Europese Commissie werkt aan schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit

31 mei 2017 - door Simon De Wachter

Het eerste onderdeel van het mobiliteitspakket, “Europa in beweging”, omvat een breed scala van initiatieven aangenomen door de Europese Commissie om het verkeer veiliger te maken, eerlijker...

Lees meer
Bohemiastudie: voorbij de Horizon

Icon NIEUWS Bohemiastudie: voorbij de Horizon

15 mei 2017 - door Simon De Wachter

De verkenningsstudie in het kader van het 9de kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, ook wel de Bohemiastudie genoemd, zoekt nog inhoudelijke experten om hun visie te geven op mogelijke...

Lees meer
Resultaten openbare raadpleging van de tussentijdse evaluatie H2020

Icon NIEUWS Resultaten openbare raadpleging van de tussentijdse evaluatie H2020

02 mei 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft alle 294 position papers van belanghebbenden gepubliceerd die zijn ingediend voor de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020.

Lees meer
372 amendementen voor het EP rapport over de tussentijdse evaluatie Horizon 2020

Icon NIEUWS 372 amendementen voor het EP rapport over de tussentijdse evaluatie Horizon 2020

11 april 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Parlementsleden hebben 372 amendementen ingediend op het ontwerpverslag van rapporteur Soledad Cabezón Ruiz over de evaluatie van de uitvoering van Horizon 2020 met het oog op de...

Lees meer
In welke mate draagt Horizon 2020 bij aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Commissie?

Icon NIEUWS In welke mate draagt Horizon 2020 bij aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Commissie?

14 februari 2017 - door Simon De Wachter

Dit is één van de vragen die de Europese Commissie aan de High Level Group over het maximaliseren van de impact van Horizon 2020 heeft voorgelegd.

Lees meer
Voorstel tot herziening van de Eurovignet-richtlijn wordt verwacht op 31 mei

Icon NIEUWS Voorstel tot herziening van de Eurovignet-richtlijn wordt verwacht op 31 mei

14 februari 2017 - door Simon De Wachter

Volgens Europese parlementsleden moeten volgende punten worden opgenomen in het komende voorstel:
een garantie dat de aanrekening niet discriminerend mag zijn;
de interoperabiliteit...

Lees meer
2017 CEF Transport Blending MAP Call

Icon CALL 2017 CEF Transport Blending MAP Call

Deadline:

Indien u een projectvoorstel wenst in te dienen onder deze Blending-oproep, vragen we een project­concept te ontvangen tegen ten laatste 8 februari 2018.

Lees meer
Resultaten openbare raadpleging van de Eurovignet-richtlijn

Icon NIEUWS Resultaten openbare raadpleging van de Eurovignet-richtlijn

30 januari 2017 - door Simon De Wachter

Een samenvattend verslag over de resultaten van de openbare raadpleging van de Eurovignet-richtlijn werd gepubliceerd.
Het verwachte voorstel van de herziening Eurovignet-richtlijn zal naar...

Lees meer
Call pre-announcement Clean Sky 6th call (CfP06)

Icon CALL Call pre-announcement Clean Sky 6th call (CfP06)

Deadline:

The Sixth Call for Proposals [CfP06] will be launched mid-February 2017 via the European Commission Participant Portal.

Lees meer
Uitkomst van de openbare raadpleging over de Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS)

Icon NIEUWS Uitkomst van de openbare raadpleging over de Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS)

20 januari 2017 - door Simon De Wachter

De reacties op de openbare raadpleging van de Commissie over de herziening van de Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS) richtlijn 2004/52/EC en Commissie beslissing over de definitie van...

Lees meer
Naar gecombineerd vervoer voor goederenvervoer

Icon NIEUWS Naar gecombineerd vervoer voor goederenvervoer

12 december 2016 - door Simon De Wachter

7 december werd de roadmap gepubliceerd met betrekking tot de effectbeoordeling van het voorstel tot herziening van de richtlijn betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke voorstellen voor...

Lees meer
Horizon 2020 - CLEAN SKY 2 CALL FOR CORE PARTNERS WAVE 4 (H2020-CS2-CPW04-2016-01)

Icon CALL Horizon 2020 - CLEAN SKY 2 CALL FOR CORE PARTNERS WAVE 4 (H2020-CS2-CPW04-2016-01)

Deadline:

This is the fourth call for core partners for Clean Sky 2.

Lees meer
Wat brengt de nieuwe wetgeving hernieuwbare energie?

Icon NIEUWS Wat brengt de nieuwe wetgeving hernieuwbare energie?

01 december 2016 - door Kelly Digneffe

Op 30 november publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie na 2020.  Het bevat een bindend streefcijfer van 27% hernieuwbare energiebronnen op EU...

Lees meer
2 jaar Horizon 2020

Icon NIEUWS 2 jaar Horizon 2020

30 november 2016 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft het tweede tussentijds rapport over Horizon 2020 gepubliceerd. Ze analyseert de geboekte resultaten van 2014 en 2015.

Lees meer
Aanvangseffectbeoordeling voor de herziening van de Eurovignet-richtlijn

Icon NIEUWS Aanvangseffectbeoordeling voor de herziening van de Eurovignet-richtlijn

18 november 2016 - door Simon De Wachter

In de aanvangseffectbeoordeling, gepubliceerd op 17 november, heeft de Commissie aangegeven dat het verwachte voorstel tot herziening van de Eurovignet-richtlijn zou gericht zijn op het bevorderen...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer

Gecombineerd vervoer (tweede mobiliteitspakket)

De herziening van de richtlijn voor gecombineerd vervoer wordt ingetrokken door de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula Von der Leyen. De Europese Commissie zal een nieuw voorstel voor gecombineerd vervoer lanceren in het kader van de European Green Deal. Dat nieuwe voorstel mogen we volgens de roadmap verwachten in 2021.

Lees meer

Transport

Het Directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer (DG MOVE) is verantwoordelijk voor het EU-beleid inzake transport. Adina Vălean is de Europese Commissaris bevoegd voor dit thema. Het Uitvoerend Agentschap voor innovatie en netwerken (INEA) beheert de subsidies voor investeringen in het Europese infrastructuurnetwerk (TEN-T) onder Connecting Europe Facility.

In het Europees Parlement bespreken de Europarlementsleden zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie in de commissie vervoer en toerisme.

De lidstaten komen samen in de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) om zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie te behandelen.

Volg ons