Home >

Over VLEVA

Uw brug naar Europa

Europa is meer en meer ons binnenland en daarom moet Vlaanderen nauw betrokken zijn bij het Europese beleid. Zowel de Vlaamse overheid als het middenveld spelen hier een belangrijke rol. Want het Europa van morgen wordt immers van onderuit opgebouwd.

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) werd daarom in 2006 opgericht als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid. Omdat Europa belangrijk is voor Vlaanderen en omdat Vlaanderen belangrijk is voor Europa.

VLEVA biedt met zijn informatieplatform en netwerk een betere toegang tot het Europese beleid aan Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld. Onze leden en de Vlaamse overheden kunnen zo hun Europese belangen tijdig en geïnformeerd behartigen.

Wegwijs in Europa

  • EU-beleidsmonitor

Op de VLEVA-website vindt u uw dagelijkse portie Europees nieuws, gebaseerd op Europese beleidsdocumenten die VLEVA filtert en analyseert.

  • Bruggenbouwer

VLEVA volgt en bouwt netwerken binnen Vlaanderen en met Europese partners en instellingen. Dat is de basis voor informatie-uitwisseling en belangenbehartiging. Wij leren ook graag u kennen.

  • Ondersteuner van uw belangenbehartiging

VLEVA maakt u wegwijs in Europa. VLEVA neemt geen standpunten in, maar ondersteunt zijn leden en de overheden bij lobbyactiviteiten. We zorgen ervoor dat de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon terechtkomt.

  • Uw loket

VLEVA is uw gratis wegwijzer voor vragen over Europese initiatieven en contacten, en biedt u informatie aan over Europese subsidies en jobs.

 

Samenwerken

VLEVA werkt nauw samen met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU die zorgt voor de formele vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid bij de EU.

Op basis van de actualiteit en hun planning bepalen onze 33 leden en de Vlaamse overheden de invulling of de focus van de VLEVA-agenda.

 

Voordelen van ​het​ VLEVA-lidmaatschap

​Veel ​van de VLEVA-dienstverlening is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Voor leden gaan we nog een stapje verder.

Als lid bepaalt u welke thema’s we opvolgen, van monitoring tot het organiseren van infosessies. U krijgt toegang tot ons netwerk van Europese experts en beleidsmakers en krijgt u informatie over Europese subsidies op uw maat.  

Elke Vlaamse representatieve koepelorganisatie kan lid worden van VLEVA. Met uitzondering van leden van onze VLEVA-leden.  

Vragen over het lidmaatschap en de bijdrage? Neem contact op met Kelly Digneffe, kelly.digneffe@vleva.eu, T 02 737 14 41.

Volg ons