Jouw stem in Europa: hergebruik van afvalwater in de landbouw

12 januari 2024 - door Paula Verschaeve

De Europese Commissie lanceert een publieke raadpleging die haar moet helpen bij het uitwerken van technische specificaties voor de belangrijkste elementen van risicobeheer die zijn opgenomen in bijlage II bij de Verordening betreffende minimumeisen voor hergebruik van water.

  • Lees het initiatief van de Europese Commissie (6 blz.), zie bijlage.

  • De Europese Commissie is benieuwd naar jouw feedback! (deadline 8 februari 2024)

  • Specifiek verwijst dit initiatief naar het veilig hergebruik van behandeld afvalwater voor irrigatie in de landbouw.

Technische specificaties voor risicobeheerplannen

De watervoorraden van de Europese Unie komen steeds meer onder druk te staan. Klimaatveranderingen, droogte en onvoorspelbare weerpatronen leiden tot waterstress in verschillende EU-lidstaten. Als actiepunt roept de Europese Commissie op tot een breder hergebruik van gezuiverd afvalwater om het probleem van schaarse watervoorraden aan te pakken.

Robuust risicobeheer geldt als belangrijk veiligheidselement om het vertrouwen van het publiek in het hergebruik van water te bevorderen. Met dit initiatief (een gedelegeerde verordening) zal de Europese Commissie voorzien in technische specificaties voor de belangrijkste elementen van risicobeheer. De specificaties zullen degenen die betrokken zijn bij projecten voor hergebruik van water helpen robuuste risicobeheerplannen op te stellen, specifiek voor het veilig hergebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw. 

Het ontwikkelen van een risicobeheerplan voor hergebruik van water kan complex zijn en vereist een multidisciplinaire aanpak. De Europese Commissie meent dat technische specificaties moeten worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de risicobeheerplannen voor hergebruik van water robuust en van hoge kwaliteit zijn.

Het ontwerp van deze gedelegeerde verordening staat open voor feedback van 11 januari 2024 tot en met 8 februari 2024.

Bijlage 

  • Link naar het ontwerp van de gedelegeerde verordening