Herziening richtlijn industriële emissies: EP-standpunt gekend

12 juli 2023 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement heeft in de plenaire vergadering van 11 juli haar steun gegeven voor de modernisering en versterking van de richtlijn industriële emissies, ook bekend als EID-richtlijn.

  • Verplichtingen EID-richtlijn voor het eerst van toepassing op mijnen en batterijfabrieken

  • Het Parlement heeft de scope afgezwakt door EC-voorstel voor rundveebedrijven te schrappen uit het voorstel

Het EP heeft  de herziening van de EID-richtlijn, die deel uitmaakt van het ‘EU-actieplan verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul’, aangenomen met 396 stemmen voor, 102 tegen en 131 onthoudingen.

Nieuwe regels voor industrie en veehouderijen

Het voltallig Parlement volgt de milieucommissie (ENVI) wat milieueisen aangaat, maar verkleint de scope door het EC-voorstel voor rundveebedrijven te schrappen uit het voorstel.

Het Parlement steunt het voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn uit te breiden tot installaties in de winningsindustrie (mijnen) en tot grote installaties voor de productie van batterijen (met uitzondering van installaties die uitsluitend batterijmodules en -pakketten assembleren).

Voor veehouderijbedrijven stemden de MEPS om volgende bedrijven op te nemen in de EID-richtlijn: varkensbedrijven met meer dan 2 000 plaatsen voor productievarkens (meer dan 30 kg) of meer dan 750 plaatsen voor zeugen, pluimveebedrijven met meer dan 40 000 plaatsen voor pluimvee en bedrijven met meer dan 750 grootvee-eenheden.

De Europese Commissie had een drempel van 150 grootvee-eenheden voor alle dieren voorgesteld.

Verordening portaal voor industriële emissies

De MEPs klopten ook hun standpunt over de verordening rond het portaal voor industriële emissies goed. Belangrijk zijn het verstrekken van transparante informatie aan het publiek over de vergunningverlening, exploitatie en controle van gereguleerde installaties. Tegelijkertijd moet de bescherming van vertrouwelijke industriële informatie gewaarborgd zijn.

Volgende stappen

  • De Raad van de EU heeft medio 16 maart 2023 zijn standpunt bepaald.

  • Nu ook de leden van het Europees Parlement in de plenaire vergadering hun standpunt hebben vastgelegd, kunnen de onderhandelingen met de Raad over de definitieve wetgeving van start gaan.

Achtergrond

De Europese Commissie publiceerde in april 2022  haar voorstel voor de herziening van de richtlijn industriële emissies. Deze herziening kadert in de ambitie om in de EU tegen 2050 de verontreiniging van water, lucht en bodem naar nul te brengen.

Bron en meer lezen