Herziening CPR: Parlement en Raad zijn het eens

21 december 2023 - door Paula Verschaeve

Tijdens de derde triloog op 13 december 2023 bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopig politiek akkoord over de herziening van de bouwproductenverordening (CPR).

  • De Raad en het Parlement wijzigen het EU-standaardisatiesysteem zodat fabrikanten hun bouwproducten gemakkelijker op de markt kunnen brengen.

  • Het digitale productpaspoort zal de bouwsector digitaler en duurzamer maken.

  • De onderhandelaars beslissen dat overheden duurzaamheid kunnen gebruiken als een van de criteria voor bouwwerken bij overheidsopdrachten.

Belangrijkste punten uit het compromis

Het akkoord tussen de Raad en het Parlement heeft als doel (a) het gemakkelijker en sneller op de markt brengen van bouwproducten en (b) het stimuleren van digitalisering en duurzaamheid in de bouwsector. 

Standaardisatie 

De overeenkomst tussen Raad en Parlement zou een impuls geven aan het EU-standaardisatiesysteem dat al jarenlang geblokkeerd wordt. Hoewel bouwproducten tot op heden op de markt kunnen worden gebracht zonder normen op EU-niveau, maakt het bestaan van normen het op de markt brengen van deze producten sneller en goedkoper. 

In het voordeel van de fabrikant, zorgen de nieuwe regels ervoor dat normen voor bouwproducten in de toekomst sneller gepubliceerd worden. Zo zullen innovatieve producten sneller hun weg vinden naar de Europese markt en dit tegen een lagere kost voor de fabrikant. 

Duurzaamheid

De onderhandelaars voorzien in de mogelijkheid voor overheidsinstanties duurzaamheid te gebruiken als een van de criteria voor bouwwerken bij overheidsopdrachten.

Daarnaast zouden hergebruikte en gerecycleerde bouwmaterialen specifiek onder de voorgestelde verordening vallen.

Wat betreft duurzaamheid voegen de Raad en het Parlement een lijst toe met een aantal milieueisen die fabrikanten in de toekomst moeten vermelden in de prestatie- en conformiteitsverklaring. 

Digitaal paspoort

Het voorlopige akkoord vormt een mijlpaal als het gaat over de digitalisering van de bouwsector. Naar de toekomst toe zou productinformatie digitaal moeten worden versterkt en dit met behulp van een digitaal productpaspoort. Dit betekent dat de inhoud van de CE-markering kan worden teruggebracht tot de essentie.

Volgende stappen

  • Het Europees Parlement en de Raad moeten het akkoord nu nog formeel goedkeuren.

Achtergrond

Op 30 maart 2022 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel om de bouwproductenverordening (2011) te herzien. Dit voorstel moet de tekortkomingen van de huidige regels aanpakken, het wettelijke kader vereenvoudigen en de groene en digitale transitie in de sector ondersteunen.

Bronnen en meer lezen 

Commissievoorstel over de herziening van de bouwproductenverordening, 1 april 2022

Algemene oriëntatie van de Raad, 23 juni 2023

Standpunt van het Europees Parlement, 11 juli 2023

Persbericht van de Raad, 13 december 2023

Persbericht van het Europees Parlement, 13 december 2023

De tekst van het voorlopige politiek akkoord, 1 februari 2024

Voorzitterschapgids