ENVI steunt strengere regels om industriële uitstoot te verminderen

14 juni 2023 - door Ina De Vlieger

De Milieucommissie van het Europese Parlement (ENVI) heeft haar standpunt bepaald over het voorstel voor de modernisering en versterking van de richtlijn industriële emissies (2010/75/EU, kortweg IED-richtlijn).

  • Grote industriële installaties en veehouderijen moeten lucht-, water- en bodemverontreiniging verder terugdringen.

  • Voor het eerst gelden verplichtingen voor grote veehouderijen, mijnen en batterijfabrieken

  • Burgers krijgen betere toegang tot informatie over lokale vervuilende activiteiten

De ENVI-commissie handhaaft de milieuvereisten, maar beperkt de reikwijdte van het EC-voorstel voor grootschalige landbouwinstallaties. Verder vermindert ENVI de administratieve lasten voor de industrie.

Het ontwerpverslag van rapporteur Radan Kanev (EPP, Bulgaars) werd op 24 mei 2023 aangenomen met 55 stemmen voor, 26 tegen en 5 onthoudingen.

Om innovatie te bevorderen, stellen de Europarlementariërs (MEPs) voor een snelle vergunningsprocedure in te voeren voor installaties die essentieel zijn om de strategische doelstellingen van de EU tegen 2050 te bereiken en die transformatief van aard zijn. Ze vragen flexibiliteit voor opkomende technologieën.

Om het bedrijven makkelijker te maken, nemen de MEPs een minimumeis voor een milieubeheersysteem (EMS) op in vergunningen waar de 'BAT'-referentiedocumenten (Best Beschikbare Technieken) geen EMS vereisen. Wanneer een vergunning betrekking heeft op meerdere installaties, zou slechts één EMS vereist moeten zijn.

EP minder ambitieus dan EC  voor grootschalige landbouwinstallaties

Het is van plan om rundveebedrijven met meer dan 300 grootvee-eenheden (GVE's) op te nemen en het verlaagt de huidige drempels voor varkensbedrijven om meer bedrijven op te nemen. Alleen bedrijven met minder dan 650 varkens, 14 000 legkippen of 28 000 slachtkuikens zouden worden vrijgesteld.

EU Industrial Emission Portal

ENVI stemde ook voor meer transparantie van emissies met behoud van de bescherming van vertrouwelijke industriële informatie door het verslag over het EU Industrial Emission Portal aan te nemen (77 stemmen voor, 3 tegen en 5 onthoudingen).

Volgende stappen

  • De Raad van de EU heeft medio 16 maart 2023 zijn standpunt bepaald.

  • Goedkeuring EP-mandaat staat normaliter gepland tijdens de plenaire vergadering van juli 2023

  • Na goedkeuring in plenaire vergadering EP kunnen de onderhandelingen met de Raad over de definitieve wetgeving van start gaan.

Achtergrond

De Europese Commissie publiceerde in april 2022  haar voorstel voor de herziening van de richtlijn industriële emissies. Deze herziening kadert in de ambitie om in de EU tegen 2050 de verontreiniging van water, lucht en bodem naar nul te brengen.

Bron en meer lezen

EP-persbericht, 24 mei 2023: Pollution: MEPs support stricter rules to reduce industrial emissions

Aangenomen ENVI-rapport voor herziening EID-richtlijn