Europese Commissie moderniseert regels maritieme veiligheid

08 juni 2023 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie heeft vijf wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de EU-regels voor maritieme veiligheid te moderniseren. 

  • Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) bevordert digitalisering als middel om de efficiëntie en informatie-uitwisseling tussen overheidsinstanties te verbeteren.

  • Vlaggenstaten zullen ook makkelijker informatie kunnen delen over de resultaten van de inspecties die zij uitvoeren en over nalevingsproblemen in het algemeen.

  • In het voorstel wordt het mandaat van het EMSA geactualiseerd om de groeiende rol van het EMSA beter te weerspiegelen.

Deze regels zijn ook bedoeld om waterverontreiniging door schepen te voorkomen. Volgens het persbericht van de Europese Commissie (EC) verloopt 75% van de externe handel van de EU over zee, wat ook een levensader is voor de eilanden en perifere en afgelegen maritieme regio's van de EU.

Maritieme regio's

Er worden elk jaar nog steeds meer dan 2.000 ongevallen en incidenten op zee gemeld, ondanks een zeer hoog niveau van maritieme veiligheid en de afwezigheid van recente olierampen. Het pakket aan voorstellen van de Europese Commissie weerspiegelt de laatste mondiale ontwikkelingen en zorgt ervoor dat de lidstaten goed zijn uitgerust om inspecties uit te voeren. Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) bevordert digitalisering als middel om de efficiëntie en informatie-uitwisseling tussen overheidsinstanties te verbeteren.

Strengere controles

Dit onderdeel omvat vier belangrijke voorstellen:

- Duidelijke eisen voor vlaggenstaatinspecties

- Uitbreiding van havenstaatcontroles

- Digitalisering van vlaggenstaat- en havenstaatcontroles

- Extra steun van het European Maritime Safety Agency (EMSA)

Vlaggenstaten zullen ook makkelijker informatie kunnen delen over de resultaten van de inspecties die zij uitvoeren en over nalevingsproblemen in het algemeen. De lidstaten kunnen ervoor kiezen havenstaatcontrole toe te passen op vissersvaartuigen van meer dan 24 meter die EU-havens aandoen. Tegelijkertijd moeten de lidstaten de ernstigste ongevallen waarbij vissersvaartuigen van minder dan 15 meter betrokken zijn, melden en screenen op eventuele lessen die hieruit kunnen worden getrokken.

Vervuiling aanpakken

Om elke vorm van illegale lozing in Europese zeeën te voorkomen, is het toepassingsgebied uitgebreid tot een breder scala aan vervuilende stoffen. Naast illegale lozingen van koolwaterstoffen en schadelijke vloeistoffen heeft de EC voorgesteld om het toepassingsgebied van de regels uit te breiden tot illegale lozingen van schadelijke stoffen die worden vervoerd in verpakkingen, afvalwater, afval en lozingen van water en residuen van uitlaatgasreinigingssystemen.

De databank van het EMSA voor het monitoren en delen van informatie, CleanSeaNet, is ook uitgebreid. Het wettelijke kader voor sancties en de handhaving daarvan werd ook versterkt. In het voorstel wordt het mandaat van het EMSA geactualiseerd om de groeiende rol van het EMSA beter te weerspiegelen, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van de FuelEU Maritime verordening en de uitbreiding van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) naar het zeevervoer.