Jouw stem in Europa: Kritieke grondstoffen

06 oktober 2022 - door Liese Dewilde

In haar State of the Union-speech van 2022 maakte Commissievoorzitter von der Leyen bekend dat de Commissie een Critical Raw Materials (CRM) Act zou publiceren. De Commissie omschreef haar belangrijkste doelstelling als het waarborgen van een duurzaam en robuust aanbod van kritieke grondstoffen voor de EU. Dit is zowel om de economische veerkracht van de EU te versterken als om te voldoen aan de vraag naar kritieke grondstoffen in het kader van de groene en digitale transitie.

De Commissie startte nu met een openbare raadpleging om het publiek de kans te bieden om feedback te geven op de eerste beoordeling van de Commissie. De Commissie zal deze eerste beoordeling en de gekregen feedback gebruiken voor haar toekomstige effectbeoordeling en de ontwikkeling van het uiteindelijke voorstel.

De problemen die het toekomstige initiatief zou willen aanpakken zijn de volgende:

  • Slechte diversificatie van de leveranciers van kritieke grondstoffen in de EU

  • Niet-gerealiseerde binnenlandse kritieke grondstoffen-leveringen

  • Ondoeltreffende capaciteit voor toezicht en risicobeheer

  • Negatieve ecologische en sociale gevolgen van de productie van kritieke grondstoffen

  • Gebrek aan beginselen van de circulaire economie in de regelgeving

  • Weinig onderzoek en innovatie (O&I)

De Commissie heeft haar voornemen kenbaar gemaakt om een regelgevingsvoorstel te ontwikkelen op basis van vier kerndoelstellingen:

  • Overeenstemming bereiken over de beleidsprioriteiten van de EU

  • Verbetering van kritieke grondstoffen-toezicht, risicobeheer en governance

  • Versterking van de kritieke grondstoffen-waardeketen in de EU

  • Zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden op de hele eengemaakte markt.

De openbare raadpleging van de Commissie sluit op 25 november 2022. De Commissie plant haar voorstel voor een wet inzake kritieke grondstoffen in het eerste kwartaal van 2023 voor te stellen.

Neem hier deel aan de openbare raadpleging.