Voltallig EP geeft groenlicht voor herziening richtlijn energie-efficiëntie

12 juli 2023 - door Ina De Vlieger

Het voltallig Europees Parlement (EP) heeft het voorlopig politiek akkoord over de herziening van de Energie-efficiëntierichtlijn (EED) goedgekeurd.

  • De herziening van de EED stelt nieuwe energiebesparingsdoelstellingen vast voor 2030.

  • Deze herziening stelt energiebesparingsdoelstellingen vast voor zowel het primaire als het eindverbruik van energie

Het EP heeft  de EED-herziening, die deel uitmaakt van het ‘fit for 55’-pakket aangenomen met 471 stemmen voor, 147 tegen en 17 onthoudingen.

De EED-herziening stelt een vermindering van het verbruik van primaire en finale energie vast met 11,7% in 2030 op EU-niveau ten opzichte van de voorspellingen van het referentiescenario 2020.

De jaarlijkse energiebesparingen van de lidstaten worden tot eind 2025 vastgesteld op 1,3% en moeten geleidelijk oplopen tot 1,9% eind 2030. De overheidssector moet bovendien zijn eind-energieverbruik met 1,9% per jaar verminderen.

Daarnaast moet  jaarlijks ten minste 3% van de overheidsgebouwen worden gerenoveerd tot tenminste bijna emissievrije gebouwen. Verder stelt de richtlijn nieuwe eisen voor efficiënte stadsverwarmingssystemen.

Volgende stappen

Nu het voltallig Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, moet de Raad van Ministers deze nog  goedkeuren om de richtlijn formeel aan te nemen.

Als zowel het EP als de Raad de richtlijn heeft goedgekeurd, verschijnt de definitieve tekst in het EU-Publicatieblad en treedt in werking op de twintigste dag na publicatie.

Bron en meer lezen over herziening EED

EP-persbericht 11 juli 2023: Parlement neemt nieuwe regels aan om energiebesparing te stimuleren

VLEVA-nieuwsbericht 13 maart 2023: Voorlopig politiek akkoord over Energie-efficiëntierichtlijn