Raad akkoord over strengere CO2-emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen

17 oktober 2023 - door Ina De Vlieger

De Europese milieuministers hebben hun standpunt bepaald over het voorstel voor een verordening die de CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen aanscherpt.

  • De Raad milieu behoudt in grote lijnen het voorstel van de Europese Commissie inzake CO2-hoofddoelen voor 2030, 2035 en 2040.

  • De Raad stelt de ‘100% emissievrij’ doelstelling voor stadsbussen uit tot 2035 (EC-voorstel: 2030)

  • De Raad stelt voor om de emissiereductiedoelstelling voor opleggers te verlagen naar 7,5% (EC-voorstel: 15%).

Het voorstel heeft tot doel de CO2-uitstoot in het wegvervoer verder te verminderen overeenkomstig de klimaatdoelstellingen van de EU, door de emissiereductiedoelstellingen voor 2030 te verhogen en nieuwe doelstellingen voor 2035 en 2040 in te voeren. Bovendien zullen meer voertuigcategorieën in de doelstellingen worden opgenomen, met name bussen en aanhangwagens.

Nieuwe CO2-doelstellingen zware wegvoertuigen

De Raad milieu handhaaft de door de Commissie vastgestelde CO2-hoofddoelstellingen:

  • 45% emissiereductie vanaf 2030

  • 65% emissiereductie vanaf 2035

  • 90% emissiereductie vanaf 2040.

De Europese milieuminister stellen voor om de emissiereductiedoelstelling voor aanhangwagens en opleggers te verlagen naar 7,5% . Het reductiepercentage voorgesteld door de Europese Commissie (EC) bedraagt 15%.

Voor stadsbussen zijn de ministers overeengekomen dat alle nieuwe stadsbussen vanaf 2035 emissievrij moeten zijn (in EC-voorstel al in 2030). Ook hebben zij een tussentijds doel van 85% voor deze categorie in 2030 vastgesteld. De Raad stemde ermee in om interlokale bussen vrij te stellen van deze doelstelling.

Evaluatie gewijzigde verordening

De doeltreffendheid en het effect van de gewijzigde verordening op de bovengenoemde doelstellingen worden in 2027 door de Commissie geëvalueerd. Dit is een jaar eerder dan voorgesteld door de Commissie (art. 15).

Bij deze evaluatie moet de Commissie ook een beoordeling maken van de rol van een koolstofcorrectiefactor (CCF) bij de overgang naar emissievrije zware bedrijfsvoertuigen.

Context

De Europese Commissie (EC) heeft op 14 februari 2023 een wetgevend voorstel ingediend voor nieuwe CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe vrachtwagens en bussen in de stad, op het platteland en over lange afstanden. Zwaar wegvervoer is  verantwoordelijk voor meer dan 6% van de broeikasgasemissies en 25% van de emissies van het totale wegvervoer in de EU.

Volgende stappen

23 oktober: stemming ENVI-commissie (EP) verslag rapporteur en amendementen (indicatief)

Als Raad en Europees Parlement hun standpunt hebben bepaald kunnen de triloogonderhandeling starten om tot een gezamenlijk akkoord te komen.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad 16 oktober 2023: Council agrees on new rules to strengthen CO2 emission standards for heavy-duty vehicles