ITRE-standpunt hervorming EU-elektriciteitsmarkt gekend

18 augustus 2023 - door Ina De Vlieger

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement heeft op 19 juli 2023 haar verslag over het voorstel voor een verordening om het ontwerp van de elektriciteitsmarkt in de EU te verbeteren aangenomen.

  • Europarlementariërs (MEPs) stellen voor om de consument beter te beschermen tegen prijsschommelingen en energiearmoede.

  • MEPS steunen Speciale contracten en langlopende aankoopovereenkomsten om energie-investeringen aan te moedigen.

  • De ITRE-commissie stemt voor het openen van interinstitutionele (trialoog) onderhandelingen over het voorstel.

De leden van de ITRE-Commissie hebben het compromis verslag met grote meerderheid goedgekeurd: 55 stemmen voor, 15 tegen en 2 onthoudingen.

Betere bescherming van consument tegen prijsschommelingen en energiearmoede

Consumenten moeten het recht hebben op contracten met vaste prijzen, dynamische prijscontracten en meer essentiële informatie over de opties die ze ondertekenen. Hierbij moeten leveranciers niet langer de mogelijkheid hebben om de voorwaarden van een contract eenzijdig te wijzigen.

Het doel is om ervoor te zorgen dat alle consumenten en kleine bedrijven kunnen profiteren van betaalbare en stabiele prijzen op lange termijn en om de gevolgen van plotselinge prijsschokken te beperken.

Verder moet er meer bescherming komen om te verhinderen dat kwetsbare huishoudens hun elektriciteit wordt afgesloten.

Speciale contracten en flexibiliteit

ITRE pleit voor een breder gebruik van zogenaamde "Contracts for Difference" (CFD's) om energie-investeringen aan te moedigen en stelt voor om de deur open te houden voor gelijkwaardige steunregelingen na goedkeuring door de Commissie. In een CFD compenseert een overheidsinstantie de energieproducent als de marktprijzen te sterk dalen, maar incasseert betalingen van hen als de prijzen te hoog zijn.

ITRE benadrukt het belang van Power Purchase Agreements (PPA's) om consumenten te voorzien van stabiele prijzen en leveranciers van duurzame energie van betrouwbare inkomsten. De Europese Commissie is gevraagd om voor het einde van 2024 een marktplaats voor PPA's op te zetten.

Volgende stappen

  • 11-14 september plenaire EP: aankondiging besluit ITRE -commissie om op basis van haar verslag de trialoog aan te gaan.

  • Na zomerreces werkt Raad verder aan hun standpuntbepaling over de hervorming van het ontwerp van de EU-elektriciteitsmarkt.

  • Streefdoel is om tegen eind 2023 een voorlopig akkoord in eerste lezing te bereiken over het voorstel.

Bron en meer lezen

Persbericht Europees Parlement, 19 juli 2023: MEPs back plans for a more affordable and consumer-friendly electricity market

Goedegekeurde ITRE-verslag over herziening ontwerp EU-elektrciteitsmarkt