Herziening EPBD: rapporteur Europees Parlement scherpt EC-voorstel aan

20 juni 2022 - door Ina De Vlieger

De rapporteur van het Europees Parlement voor de herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), Ciarán Cuffe (Greens/EFA, Ierland) wil de door de Europese Commissie (EC) voorgestelde minimumprestatienormen aanscherpen.

  • Nieuwe gebouwen die in gebruik zijn bij of eigendom zijn van overheidsinstanties emissievrij tegen 2025.

  • Nieuwe verplichtingen voor lidstaten voor het gebruik van lokaal beschikbare secundaire materialen  bij gebouwenrenovatie.

  • Rol van de lokale en regionale overheden in het beleid voor energierenovatie versterken.

In zijn draft rapport stelt rapporteur Cuffe voor dat overheidsgebouwen en niet-residentiële gebouwen in 2027 ten minste klasse D halen en in 2030 klasse C. In het EC-voorstel is dat respectievelijk klasse F en klasse E.

Residentiële gebouwen moeten ten minste klasse D bereiken in 2030 en klasse C in 2033.

Rapporteur Cuffe vervroegt de data waarop nieuwe gebouwen emissievrij naar 2025. De tekst van de Europese Commissie bepaalt dat de lidstaten verplicht zijn ervoor te zorgen dat nieuwe gebouwen emissievrij zijn vanaf 2030 en vanaf 2027 in het geval van nieuwe gebouwen die in gebruik zijn bij of eigendom zijn van overheidsinstanties

In lijn met de aanbevelingen van de Europese Commissie in haar "REPowerEU"-plan heeft de rapporteur bepalingen toegevoegd over de installatie van ten minste 10 miljoen warmtepompen tegen 2027 en 70 miljoen zonne-installaties tegen 2030.

Nieuwe verplichtingen voor materialengebruik bij gebouwenrenovatie

  • Rapporteur Cuffe verwacht van de lidstaten dat zij er tegen 2025 voor zorgen dat ten minste 15% secundaire materialen worden gebruikt en dat die van lokale oorsprong zijn. (Dit is ten opzichte van de huidige gemiddelde niveaus van materiaalgebruik)

  • Dit percentage moet tegen 2030 ten minste zijn verdubbeld ten opzichte van het huidige gebruik van secundaire materialen, voor elke materiaalklasse.

Daarnaast stelt de heer Cuffe voor om de rol van de lokale en regionale overheden in het beleid voor energierenovatie te versterken en een artikel in te voeren over sociale garanties voor de renovatie van gebouwen.

Ontwerp advies TRAN-commissie

In zijn ontwerp advies stelt TRAN-rapporteur Andreas Schieder (S&D) voor de eisen voor infrastructuur voor duurzame mobiliteit aan te scherpen en uit te breiden voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen.

Volgende stappen

20 juni: bespreking van het voorstel door het Comité energieprestaties van gebouwen (comitologiecomité)

ITRE-commissie

  • 27 juni: bespreking draft rapport EP-rapport

  • 5 juli: deadline voor amendementen door leden ITRE commissie

  • 26 oktober (indicatief): stemming in ITRE-commissie over draft rapport en amendementen

27 juni: TRAN-commissie bespreekt draft advies

27 juni: Raad energie bespreekt EPBD-dossier

Bron en meer lezen

Draft rapport, rapporteur Ciarán Cuffe (ITRE in de lead), juni 2022: Draft rapport on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings (recast)

Draft advise, rapporteur Andreas Schieder (TRAN associated), juni 2022, Draft opinion of the Committee on Transport and Tourism for the Committee on Industry, Research and Energy on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council  on the energy performance of buildings (recast)