ENVI-commissie keurt rapport CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen goed

29 oktober 2023 - door Ina De Vlieger

De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft haar rapport goedgekeurd om de CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (bussen, vrachtwagens en aanhangwagens) aan te scherpen.

  • ENVI heeft gestemd voor handhaving van de CO2-reductiedoelstelling van 90% tegen 2040, zoals voorgesteld door de Europese Commissie (EC).

  • ENVI heeft ambitieuzere emissiereductiedoelstellingen voor de periode 2035-2039 aangenomen, nl. 70% tegen 65% in het EC-voorstel.

  • Het compromisamendement voor de erkenning van duurzame brandstoffen heeft het niet gehaald.

Het ENVI-rapport is op 24 oktober 2023 aangenomen met 48 stemmen voor en 36 tegen, bij 1 onthouding. Van de 18 compromisamendementen werden er 2 verworpen.

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement heeft gestemd voor handhaving van de CO2-reductiedoelstelling van 90% tegen 2040, zoals voorgesteld door de Commissie,

Voor de periode 2030-2034 en 2035-2039 stelt het rapport emissiereductiedoelstellingen van respectievelijk 45% en 70% voor. Hiermee scherpt  ENVI  het EC-voorstel van 65% voor de tweede periode aan.

Daarnaast zijn de leden van de ENVI-commissie overeengekomen dat alle nieuwe stadsbussen vanaf 2030 emissievrij moeten zijn, met een mogelijke uitzondering tot 2035 voor intercitybussen op biomethaan, onder strikte voorwaarden.

Compromisamendement 18, dat opriep tot de erkenning van duurzame brandstoffen, werd niet aangenomen.

Europarlementariërs kwamen ook overeen om een jaarlijks forum op te zetten om het uitrollen van de benodigde infrastructuur aan te moedigen, en om een methodologie te evalueren voor het rapporteren van emissies over de gehele levenscyclus van zware bedrijfsvoertuigen tegen het einde van 2026.

Volgende stappen

  • 22 november 2023: stemming over ENVI-verslag in plenaire vergadering van het Europees Parlement.

  • De lidstaten hebben op 16 oktober al een politiek akkoord bereikt.

  • Als het Europees Parlement haar standpunt heeft bepaald, kunnen de trilogen starten.

Bron en meer lezen

Persbericht Europees Parlement, 24 oktober 2023:  MEPs support CO2 emissions reduction targets for trucks and buses