COP27 klimaat: resolutie Europees Parlement

21 oktober 2022 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement (EP) heeft op 20 oktober een resolutie over de 27e conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP27) aangenomen.

  • De EU moet leiderschap tonen door haar 2030 emissiereductiedoelstelling te verhogen vóór COP27.

  • De EU moet concreet beleid voeren om alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025 af te schaffen.

  • De ontwikkelde landen moeten jaarlijkse toezegging van 100 miljard dollar voor klimaatfinanciering nakomen en in 2022 beginnen met de uitbetaling van het geld.

G20 en EU moeten hun 2030 klimaatdoelstellingen verhogen

Europarlementariërs (MEPS) benadrukken dat de EU de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 55% zal verminderen als zij de standpunten van het Parlement over het EU-pakket 'Fit for 55’ in 2030' en het RePowerEU-plan overneemt.

MEPs roepen de EU en alle G20-landen op om leiderschap te tonen en zich te engageren voor ambitieuzere reductiedoelstellingen in de aanloop naar COP27. De EU en andere landen moeten ook hun Nationally Determined Contributions (NDC's) in die zin aanpassen.

Verder roept het EP de Europese Commissie en alle EU-lidstaten op concreet beleid te voeren om alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen uiterlijk in 2025 af te schaffen.

Klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden

Het EP dringt er bij alle ontwikkelde landen op aan om ervoor te zorgen dat zij de doelstelling halen om tot 2025 jaarlijks 100 miljard dollar aan financiering voor klimaatverandering vrij te maken om ontwikkelingslanden te helpen de klimaatverandering het hoofd te bieden. Volgens het Parlement moet de nieuwe collectieve doelstelling voor de periode na 2025 veel verder gaan dan de jaarlijkse doelstelling van 100 miljard dollar voor 2020.

De tekst gaat ook in op de delicate kwestie van het aanpakken en beperken van verlies en schade, d.w.z. schade veroorzaakt door klimaatverstoring die niet kan worden vermeden door maatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies of door aanpassing.

Het Parlement verwelkomt de totstandbrenging van een gerichte dialoog over dit onderwerp tijdens COP26 (Glasgow Dialogue), maar roept de partijen op overeenstemming te bereiken over nieuwe, adequate en aanvullende bronnen van overheidsfinanciering, met een duidelijke prioriteit voor subsidies in plaats van leningen.

Volgende stappen

  • 24 oktober '22: conclusies COP27 van Raad Milieu verwacht

  • 7-18 november '22: COP27 in Sharm el Sheikh (Egypte)

  • 14-18 november '22: EP-delegatie aanwezig op COP27

Bron en meer lezen

EP-persbericht 20 oktober 2022, MEPs to G20: increase climate change targets before COP27

3de deel 6de evaluatierapport IPCC: drastische maatregelen nodig in alle sectoren (IPCC, april 2022)

EP-resolutie over COP27 (29 blz.)