U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De Commissie presenteert haar REPowerEU-plan

19 mei 2022 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie publiceerde op 18 mei 2022 haar REPowerEU-plan dat tot doel heeft om tegen 2027 een einde te maken aan de EU afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen.

 • Een plan van bijna 300 miljard euro om de EU van Russische fossiele brandstoffen af te helpen
 • De omvorming van het energiesysteem is nodig om de klimaatcrisis aan te pakken
 • Het plan bevat initiatieven rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, waterstof, biomethaan en de diversificatie van de gasinvoer.

Het REPowerEU-pakket omvat naast het REPowerEU-plan onder meer een EU-mededeling over energiebesparing, een strategie inzake zonne-energie en een wetgevingsvoorstel om de vergunningverlening voor hernieuwbare energie projecten te versnellen.

De Commissie presenteert haar REPowerEU-plan

Energie besparen

De Commissie wil de energie-efficiëntiemaatregelen op lange termijn te versterken, waaronder een verhoging van de bindende energie-efficiëntiedoelstelling van 9 % tot 13 % in het kader van het Fit for 55-pakket.

In de EU-mededeling over energiebesparing beschrijft de Commissie mogelijke gedragsveranderingen op korte termijn die de vraag naar gas en olie met 5 % kunnen doen dalen en waarin ze de lidstaten aanmoedigt specifieke communicatiecampagnes te starten die gericht zijn op huishoudens en de industrie.

De Commissie moedigt de lidstaten ook aan om fiscale maatregelen te nemen om energiebesparingen aan te moedigen, zoals verlaagde btw-tarieven voor energie-efficiënte verwarmingssystemen, isolatie van gebouwen en apparaten en producten.

 

Diversifiëring voorziening en ondersteuning van onze internationale partners

REPowerEU omvat ook een externe energiestrategie van de EU. Deze strategie zal de diversificatie van energie vergemakkelijken en partnerschappen met leveranciers opbouwen (inclusief samenwerking op het gebied van waterstof of andere groene technologieën). De strategie geeft prioriteit aan het engagement van de EU voor de wereldwijde groene en rechtvaardige energietransitie.

 

Uitrol hernieuwbare energiebronnen versnellen

De Commissie stelt voor het kerndoel voor hernieuwbare energie voor 2030 te verhogen van 40% naar 45% in het kader van het Fit for 55-pakket. Deze algemene ambitieuzere ambitie creëert het kader voor andere initiatieven, waaronder:

 • Een EU-strategie voor zonne-energie om de fotovoltaïsche capaciteit te verdubbelen tegen 2025 en 600 GW te installeren tegen 2030.
 • Een initiatief voor zonnepaneeldaken met een gefaseerde wettelijke verplichting om zonnepanelen te installeren op nieuwe openbare en bedrijfsgebouwen en nieuwe woongebouwen.
 • Verdubbeling van de inzet van warmtepompen en maatregelen om geothermische en thermische zonne-energie te integreren in gemoderniseerde stads- en gemeentelijke verwarmingssystemen.
 • Vaststelling van een streefcijfer van 10 miljoen ton aan binnenlandse productie van hernieuwbare waterstof en 10 miljoen ton aan invoer tegen 2030.
 • Een actieplan voor biomethaan omvat instrumenten, waaronder een nieuwe industriële alliantie voor biomethaan en financiële stimulansen om de productie tegen 2030 te verhogen tot 35 miljard m³, onder meer via het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

 

Vermindering verbruik fossiele brandstoffen in industrie en vervoer

Energiebesparingen, efficiëntie, vervanging van brandstoffen, elektrificatie en een groter gebruik van hernieuwbare waterstof, biogas en biomethaan door de industrie zouden tegen 2030 tot 35 miljard m³ aardgas kunnen besparen, bovenop wat in de Fit for 55-voorstellen is voorzien. De Commissie zal hiervoor verschillende initiatieven (zoals koolstofcontracten) uitrollen.

Om de energiebesparingen en -efficiëntie in de vervoerssector te verbeteren en de overgang naar emissievrije voertuigen te versnellen, zal de Commissie onder meer een pakket “Vergroening van het goederenvervoer” presenteren.

 

Een plan van €300 miljard

REPowerEU vergt een extra investering van 210 miljard euro tegen 2027, boven op de investeringen die nodig zijn om de doelstellingen van het klimaatwetgevingspakket Fit for 55 te halen.

De Commissie is van plan om tegen 2030 bijna 300 miljard euro vrij te maken. 72 miljard daarvan zou worden toegewezen in de vorm van subsidies en 225 miljard in de vorm van leningen in het kader van de "herstel- en veerkrachtfaciliteit" (SRF), het begrotingsinstrument van het EU-herstelplan van de volgende generatie.

In de mededeling worden enkele cijfers gegeven over de verdeling van deze financiële middelen:

 • 28 tot 38 miljard euro voor waterstofinfrastructuur
 • 6 tot 11 miljard euro voor opslag
 • 7 miljard euro om tegen 2030 de biogasproductie in de EU te verhogen en de omzetting ervan in biomethaan te bevorderen
 • 10 miljard euro tegen 2030 om voldoende LNG en pijpleidinggas van andere leveranciers in te voeren
 • 1,5 tot 2 miljard euro tegen 2030 om de continuïteit van de olievoorziening voor de EU te waarborgen
 • 29 miljard euro om het elektriciteitsnetwerk tegen 2030 aan te passen.

Anderzijds schat de Commissie dat 'REPowerEU' de EU in staat zal stellen tegen 2030 bijna 100 miljard euro per jaar te besparen op invoerkosten, namelijk 80 miljard euro voor gas, 12 miljard euro voor olie en 1,7 miljard euro voor steenkool.

 

Bron en meer lezen

EC-persbericht 18 mei: REPowerEU: Een plan om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel te verminderen en de groene transitie te bespoedigen

Mededeling van REPowerEU

Vragen & Antwoorden over REPowerEU

EU-strategie voor zonne-energie

Wijzigingen van de richtlijnen hernieuwbare energie, energieprestatie van gebouwen en energie-efficiëntie

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons