Jouw stem in Europa: Twee herzieningen intellectuele eigendom

29 november 2022 - door Liese Dewilde

Op 29 november 2022 publiceerde de Europese Commissie herziene regels in verband met intellectuele eigendom. De Commissie stelt namelijk voor om de Modellenrichtlijn (Design Directive) en de Gemeenschapsmodellenverordening (Community Design Regulation) te herzien.

De voorstellen moeten onder andere zorgen voor: vereenvoudigde procedures, vermindering van administratieve lasten, harmonisering en complementariteit met nationale systemen, mogelijkheden tot reproducties bij reparaties van complexe producten enzovoort.

Hier kan je meer lezen over de twee Commissievoorstellen. 

Over beide Commissievoorstellen lopen momenteel openbare raadplegingen. De feedbackepriode loopt voor beide raadplegingen tot 23 januari 2023.