Wetgeving voor een hoog niveau van cyberbeveiliging (NIS2) aangenomen

13 december 2022

De Raad heeft de richtlijn betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de EU’, ook wel NIS2 genoemd, aangenomen. Hiermee is het wetgevingsproces op EU-niveau op zijn einde gekomen.

 • De richtlijn vormt de basis voor risicobeheersings- en rapportageverlichtingen in de sectoren energie, vervoer, gezondheid en digitale infrastructuur;

 • De lidstaten hebben vanaf de inwerkingtreding van de richtlijn 21 maanden de tijd om de bepalingen ervan in hun nationale recht om te zetten.

 • Er wordt een Europees Netwerk van verbindings­organisaties voor cybercrises, dat het gecoördineerde beheer van grootschalige cyberincidenten en -crises zal ondersteunen, opgericht. 

Met deze wetgeving wil de EU een hoog niveau van cyberbeveiliging in de gehele EU waarborgen en, onder meer, de capaciteit vergroten om te reageren op cyberbeveiligingsincidenten in de publieke en de private sector. De lidstaten hebben vanaf de inwerkingtreding van de richtlijn 21 maanden de tijd om de bepalingen ervan in hun nationale recht om te zetten.

De belangrijkste aspecten uit het akkoord en wijzigingen van het voorstel zijn:

 • De richtlijn vormt de basis voor risicobeheersings- en rapportageverplichtingen in alle sectoren die onder de richtlijn vallen, zoals energie, vervoer, gezondheid en digitale infrastructuur;

 • Invoering van de ‘size-cap’-regel en de toevoeging van extra bepalingen die moeten zorgen voor evenredigheid, risicobeheer en criteria;

 • Niet van toepassing op entiteiten die actief zijn op gebieden als defensie, nationale of openbare veiligheid, wetshandhaving en justitie, alsook voor parlementen en centrale banken;

 • Wel van toepassing voor centrale en regionale overheden. Lidstaten kunnen zelf besluiten of de richtlijn werkt voor lokale overheidsinstanties;

 • Invoering van een vrijwillig mechanisme voor peer-learning;

 • Stroomlijning van rapportageverplichtingen;

 • De tekst is afgestemd op sectorspecifieke wetgeving zodat er juridische duidelijkheid is;

 • Oprichting van CyCLONe: het Europees Netwerk van verbindings­organisaties voor cybercrises, dat het gecoördineerde beheer van grootschalige cyberincidenten en -crises zal ondersteunen;

 • Nu vallen ook de sectoren onderzoek en dienstverlenende bedrijven van slimme oplaaddiensten voor elektrische voertuigen onder het toepassingsgebied van de tekst.


Lees hier het persbericht van de Raad.  
Lees hier de definitieve tekst van de Richtlijn.