EU neemt actie voor efficiëntere digitale overheidsdiensten

04 maart 2024 - door Kristof Vlaeminck

De Raad van de EU heeft de verordening interoperabel Europa (Interoperable Europe Act) goedgekeurd. De verordening streeft ernaar om universele toegang tot veilige en betrouwbare elektronische identificatie en authenticatie te waarborgen voor zowel individuen als bedrijven, via het gebruik van een Europese digitale identiteitsportefeuille (‘wallet’).

 • Netwerk van onderling verbonden digitale overheidsdiensten tot stand te brengen

 • De digitale transformatie van de Europese overheidssector versnellen

 • In de loop van de volgende weken zal de verordening gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de EU waarna deze 20 dagen later in werking treedt.

Nieuw samenwerkingskader voor EU-overheden

De verordening heeft tot doel om de naadloze samenwerking tussen overheidsdiensten over de EU grenzen heen te garanderen. Deze zullen bijdragen aan ondersteunende maatregelen om innovatie te bevorderen en vaardigheden en kennisuitwisseling te verbeteren.

De nieuwe verordening zal een structuur voor interoperabiliteit opzetten. Hierdoor zal een ecosysteem van gedeelde interoperabiliteit voor de publieke sector ontstaan, zoals het opzetten van regelgevende sandboxes. Op die manier kunnen overheidsinstellingen in de EU bijdragen tot gemeenschappelijke oplossingen en samen innoveren en meerwaarde creëren.

Belangrijkste elementen van de verordening

 • Definitie van "trans-Europese digitale overheidsdiensten" volgens het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel.

 • Structuren opzetten die EU-samenwerking verbeteren, waarbij overheidsdiensten (nationaal, regionaal en lokaal) samenwerken binnen gezamenlijke projecten.

 • Garanderen van pan-Europese erkenning van elektronische attesten. Lidstaten dienen kosteloos de geldigheid van ‘wallets’ en de identiteit te verifiëren.

 • Mogelijkheid om interoperabiliteitsoplossingen te delen en te hergebruiken via een one-stop-shop voor oplossingen en EU-samenwerking ('Interoperable Europe portal'), met ondersteuning voor innovatie en kennisuitwisseling.

 • Belangrijkste doelen en voorwaarden voor verplichte interoperabiliteitsbeoordeling, rekening houdend met evenredigheid om overbelasting van nationale en lokale overheden te voorkomen.

 • Consistentie met de bepalingen van de verordening inzake kunstmatige intelligentie (AI Act) en de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) met betrekking tot oprichting en deelname aan regelgevende interoperabiliteitssandboxen. Hierdoor kunnen lidstaten publieke en private instaties aanwijzen die geaccrediteerd zijn om ‘wallets’ te certificeren.

 • Voorschrijven dat de onderdelen van de applicatiesoftware van wallets’ open-source moeten zijn, met uitzonderingen voor lidstaten met gegronde redenen.

 • Meer juridische duidelijkheid verschaffen over de reikwijdte van gekwalificeerde webauthenticatiecertificaten (qualified web authentication certificates - QWAC's). Deze certificaten zorgen ervoor dat gebruikers kunnen controleren wie er achter een website zit, terwijl de huidige beveiligingsregels en -normen van de sector behouden blijven.

 • Een meerlagig bestuurskader geleid door de 'Interoperable Europe Board', de kern van de nieuwe structuur zoals vastgesteld in de verordening.

 

Volgende stappen

In de loop van de volgende weken zal de verordening gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de EU waarna deze 20 dagen later in werking treedt. Zodra de verordening gepubliceerd is, zal VLEVA eveneens de opvolging van het dossier afsluiten.

Meer informatie

Het persbericht van de Raad van de EU.

Attachment(s)