Raad Telecommunicatie maakt de balans op van het Tsjechisch voorzitterschap

12 december 2022

Op 6 december kwamen de EU-ministers voor Telecommunicatie samen. Naast de AI-wet, e-ID, digitaal decennium, bespraken de EU-ministers nog andere dossiers. 

  • De besprekingen in de Raad over de Datawet en de cyberweerbaarheid zullen onder het Zweeds voorzitterschap worden verdergezet.

  • De ministers willen graag de strategische samenwerking van de EU met derde landen versterken op het gebied van nieuwe en opkomende technologieën in de digitale sector.

  • De trilogen tussen de Raad en het EP over het e-privacyvoorstel zullen spoedig worden hervat.

Datawet

De voorbije zes maanden produceerde het Tsjechisch voorzitterschap verschillende compromisteksten over de ‘Verordening voor geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot een eerlijk gebruik van data’, ook wel datawet genoemd. Er kon helaas nog geen gezamenlijk standpunt gevonden worden. Het voorzitterschap informeerde de Raad met de laatste stand van zaken. De EU-ministers verleenden hun steun aan de belangrijkste doelstellingen van het voorstel en namen nota van het voortgangsverslag. De besprekingen in de Raad zullen onder het Zweeds voorzitterschap worden verdergezet.

De verschillende commissies binnen het Europees Parlement werken verder aan hun adviezen en het ontwerpverslag. Volgens de voorlopige planning zullen de ontwerpadviezen eind januari 2023 gestemd worden en zal het ontwerpverslag (ITRE) in de plenaire ter stemming voorliggen op 13 maart. Data zijn aan verandering onderhevig.

Lees hier het voortgangsverslag.

Wet inzake cyberweerbaarheid

Ook de recent gepubliceerde wet inzake Europese Cyberweerbaarheid (Cybersecurity Act) zal verder voortgezet worden onder het Zweeds voorzitterschap. Tijdens de Raad namen de EU-ministers de balans op van de vorderingen, steunden ze de belangrijkste doelstellingen en namen ze nota van het voortgangsverslag.

Lees hier het voortgangsverslag.

Internationale digitale betrokkenheid

Met het oog op de nieuwe en opkomende technologieën in de digitale sector, wensen de ministers graag de strategische samenwerking van de EU met derde landen te versterken. De regio’s of categorieën van derde landen waaraan ze dachten, zijn de VS, de Indo-Pacifische regio, Afrika, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Varia

Het voorzitterschap lichtte de Raad in dat de informele interinstitutionele onderhandelingen tussen de twee instellingen over het e-privacyvoorstel spoedig zullen worden hervat, maar dat de toekomstige besprekingen zich moeten toespitsen op de gevoelige kwesties in verband met gegevensbewaring.

Daarnaast werde de EU-ministers ook geïnformeerd over het recente akkoord over de Europese Verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium. De gezamenlijke tekst zal waarschijnlijk ondertekend worden op de Europese Raad van 15 december. Van zodra de tekst bekend is, zal deze bij dit artikel geplaatst worden. 

Lees hier het persbericht van de Raad Telecommunicatie. 
Bron foto: European Union