Mobiliteit en transport

Mobiliteit is vaak één van de meest prangende beleidsthema’s van het lokale bestuursniveau. Het afstemmen van de verschillende vervoersmodi, een vlotte doorstroom garanderen en de uitstoot verminderen is een hele uitdaging voor steden en gemeenten.

Europees beleid

Op Europees niveau is duurzame mobiliteit het hart van het Europees transportbeleid. De Commissie ziet daar een aanzienlijke rol voor lokale besturen. Naast het vervolledigen van een trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T), wil de EU vooral slimme en duurzame mobiliteit steunen. 

Het beleid van de Unie spitst zich onder meer toe op:

Europese subsidies

De Europese Unie biedt verschillende mogelijkheden voor lokale besturen wat betreft mobiliteit, afhankelijk van het specifieke project.

  • CEF Transport wil de kwaliteit en verbondenheid van het Trans-Europees Transportnetwerk verbeteren. Er kan ook steun gevonden worden voor infrastructuurwerken, zoals het vernieuwen van stedelijke knooppunten.

  • Horizon Europe - EIT Urban Mobility is gericht op innovatieve projecten in de stedelijke mobiliteitssector. De focus ligt hier vooral op projecten die de levenskwaliteit in steden verbeterd of tegemoetkomen aan de klimaatverandering.

Overzicht oproepen