Raad en Europees Parlement bereiden zich voor op strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

21 december 2023 - door Paula Verschaeve

Hoewel de Europese Commissie haar strategie voor slimme en duurzame mobiliteit pas begin december zal voorstellen, bereiden de Raad en het Europees Parlement zich al voor op dit initiatief. Beide instellingen hebben de werkzaamheden opgestart rond respectievelijk:

 • Raadsconclusies over een nieuwe benadering voor mobiliteit

 • Verslag over technische en operationele maatregelen voor een efficiënter en schoner maritiem transport

Raadsconclusies

In afwachting van de Europese strategie voor slimme en duurzame mobiliteit, heeft het Duitse voorzitterschap in de Raad een eerste ontwerp voor raadsconclusies opgesteld. Met deze raadsconclusies wil de Raad een nieuwe benadering voor mobiliteit presenteren. 

Samengevat is het een oproep om de transportsector milieuvriendelijker, innovatiever en intelligenter te maken. De volgende zaken zouden onder meer aan bod komen:

 • De ontwikkeling van laadinfrastructuur over heel Europa

 • Initiatieven voor duurzame brandstoffen in het lucht- en maritiem vervoer

 • Een eengemaakte markt voor groene waterstof

 • De versterking van spoorcorridors voor goederen

 • De ontwikkeling van een veilige Europese dataruimte voor mobiliteit

 • Digitale technologieën voor de transportketen en infrastructuurbeheer

 • De ontwikkeling van autonoom en geconnecteerd vervoer op de weg en over water.

 • De nadruk op multimodaliteit, bijvoorbeeld via tickets die geldig zijn voor multimodale en grensoverschrijdende reizen

 • Het belang van hoge financiering via het Trans-Europese Transportnetwerk

De volgende weken zal de Raadswerkgroep voor transport, intermodale vraagstukken en netwerken zich hierover buigen.

Verslag Europees Parlement

In het kader van de strategie voor slimme en duurzame mobiliteit zal de Europese Commissie ook het wetgevende voorstel FuelEU Maritime lanceren, gericht op een milieuvriendelijkere maritieme transportsector. Het Europees Parlement anticipeert hier alvast op door een verslag over dit thema op te stellen.

Karima Delli (Greens/EFA) presenteerde haar ontwerpverslag over technische en operationele maatregelen voor een efficiënter en schoner maritiem transport aan de TRAN commissie van het Europees Parlement. In haar ontwerpverslag stelt Delli onder meer voor om:

 • Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen en het gebruik van alternatieve brandstoffen te stimuleren

 • Het gebruik van zware brandstofolie te verbieden

 • Scheepvaart in de Europese emissiehandel op te nemen

 • De toegang van de meest vervuilende schepen in havens te reguleren

 • Maritiem transport te promoten als een alternatief voor weg- en luchtvervoer, onder meer via financiële steun

 • Maatregelen te treffen om de scheepsbouwindustrie te vergroenen 

Het ontwerpverslag werd goed onthaald in de TRAN commissie. De schaduwrapporteurs benadrukten het belang van significante financiering om deze transitie te ondersteunen. En om de competitiviteit van de Europese maritieme transportsector te bevorderen. De TRAN commissie zal naar verwachting in de komende weken over dit ontwerpverslag stemmen. 

Lees hier het volledige ontwerpverslag.