U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werk en Sociale Zaken

De verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en sociaal beleid ligt voornamelijk bij de nationale overheden. Hun inspanningen worden ondersteund en aangevuld door de Europese Unie. De Commissie coördineert en bewaakt het nationale beleid en de uitvoering van EU-wetgeving en bevordert de uitwisseling van beste praktijken op gebieden zoals rechten op het werk, coördinatie van socialezekerheidsstelsels, opleiding, vaardigheden en ondernemerschap.

Het sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid van de EU heeft direct nut voor u als burger. Zo kunt u dankzij dit beleid gemakkelijker een baan vinden, naar een ander EU-land verhuizen voor werk of om andere redenen, bijscholing volgen... Samen met nationale autoriteiten, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden heeft DG Werkgelegenheid veel problemen aangepakt die samenhangen met globalisering, vergrijzing en maatschappelijke veranderingen.

Commissie maakt trekt 1,26 miljard euro uit voor herlancering Europees solidariteitskorps

Icon NIEUWS Commissie maakt trekt 1,26 miljard euro uit voor herlancering Europees solidariteitskorps

27 augustus 2018 - door Stagiair

In het kader van het nieuwe MFK heeft de Commissie haar budget voorgesteld voor het Europees solidariteitskorps na 2020. 

Lees meer
European Solidarity Corps: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2018

Icon CALL European Solidarity Corps: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2018

Deadline:

Oproep tot het indienen van voorstellen voor activiteiten, stages en banen in solidariteitssectoren voor financiering onder het European Solidarity Corps

Lees meer
Europees Parlement stemt tegen sociale pijler mobiliteitspakket

Icon NIEUWS Europees Parlement stemt tegen sociale pijler mobiliteitspakket

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 4 juli hebben de Europarlementsleden de verslagen over de sociale aspecten van wegvervoer verworpen

De sociale dossiers uit het...

Lees meer
Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

Icon NIEUWS Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

Rapporteur Roberts Zile heeft zijn ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd. Wat staat erin?

Als onderdeel van het tweede...

Lees meer
Sociale pijler mobiliteitspakket: blijvende spanningen in de Raad en het Parlement

Icon NIEUWS Sociale pijler mobiliteitspakket: blijvende spanningen in de Raad en het Parlement

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

De politiek gevoelige dossiers over detachering van chauffeurs, cabotage, rij- en rusttijden en tachografen blijven tot onenigheid leiden in de TRAN commissie van het Europees Parlement en de Raad...

Lees meer
Empowering Migrants - Improving Social European Inclusion

Icon EVENT Empowering Migrants - Improving Social European Inclusion

25 september 2018 17:10 – 18:15
Room ASP3H1, European Parliament

Voorlopige agenda van de ronde tafel:

17:10
Registratie

17:15
Opening: Brando Benifei (MEP, S&D)

17:25
Presentatie van het EMISEI-...

Lees meer
Europees Parlement wil budget Horizon Europe verhogen naar 120 miljard euro

Icon NIEUWS Europees Parlement wil budget Horizon Europe verhogen naar 120 miljard euro

27 juli 2018 - door Simon De Wachter

Rapporteurs Christian Ehler en Dan Nica roepen op tot een hoger budget en meer inhoud voor het voorstel voor Horizon Europe.

Lees meer
Strategische planning voor Horizon Europe vanaf de herfst op de agenda

Icon NIEUWS Strategische planning voor Horizon Europe vanaf de herfst op de agenda

25 juli 2018 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie wil vanaf de herfst beginnen te onderhandelen met de lidstaten over de strategische planning voor Horizon Europe. Het wil daarvoor niet wachten tot er een akkoord is bereikt...

Lees meer
Easi: Exploitatiesubsidies voor netwerken op EU-niveau die actief zijn op het gebied van sociale inclusie en armoede reductie, microfinanciering en financiering van sociale ondernemingen

Icon CALL Easi: Exploitatiesubsidies voor netwerken op EU-niveau die actief zijn op het gebied van sociale inclusie en armoede reductie, microfinanciering en financiering van sociale ondernemingen

Deadline:

Call voor exploitatiesubsidies voor netwerken op EU - niveau die een partnerschapsovereenkomst hebben ondertekend voor de periode 2018-2021 en actief zijn op het gebied van sociale inclusie en...

Lees meer
EaSI: Rights, Equality and Citizenship Programme Operating grants 2019 to Framework Partners active in the area of disability

Icon CALL EaSI: Rights, Equality and Citizenship Programme Operating grants 2019 to Framework Partners active in the area of disability

Deadline:

Call in het kader van het Programma Rechten, gelijkheid en burgerschap: Exploitatiesubsidies 2019 voor kaderpartners die actief zijn op het gebied van beperkingen.

Lees meer
Europese Commissie lanceert voorstel Horizon Europe

Icon NIEUWS Europese Commissie lanceert voorstel Horizon Europe

07 juli 2018 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft vandaag haar voorstel voor Horizon Europe gepubliceerd, met een budget van 100 miljard.

Nadat de Europese Commissie eerder al het budget en de algemene structuur...

Lees meer
EaSI: Support for social dialogue

Icon CALL EaSI: Support for social dialogue

Deadline:

EaSI-call voor steun aan de sociale dialoog.

Lees meer
Call EaSI  Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s

Icon CALL Call EaSI Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s

Deadline:

Call voor voorbereidende acties voor het 'Reactivate' systeem voor ondersteuning van arbeidsmobiliteit voor mensen boven 35 jaar.

Lees meer
Europese Commissie wil 97,9 miljard euro voor Horizon Europe

Icon NIEUWS Europese Commissie wil 97,9 miljard euro voor Horizon Europe

30 mei 2018 - door Simon De Wachter

Het is officieel: het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, de opvolger van Horizon 2020, zal ‘Horizon Europe’ heten en zal een voorgesteld budget van 97,9 miljard euro krijgen. Wat...

Lees meer
EaSI- Support for the deployment of skills assessments in the implementation of “Upskilling Pathways”

Icon CALL EaSI- Support for the deployment of skills assessments in the implementation of “Upskilling Pathways”

Deadline:

De Europese Commissie wil met deze call lidstaten helpen bij de implementatie van de aanbeveling van de Raad over “Bijscholingspaden: nieuwe kansen voor volwassenen” uit 2016.

Lees meer
EaSI - Call for Proposals:  Promotion of domestic worker cooperatives and service voucher schemes

Icon CALL EaSI - Call for Proposals: Promotion of domestic worker cooperatives and service voucher schemes

Deadline:

De Europese Commissie wil een pilootproject opstarten in de sector van persoonlijk en huishoudelijke diensten.

Lees meer
EU-financiering: hoeveel budget is er nog voor jouw project?

Icon BLOG EU-financiering: hoeveel budget is er nog voor jouw project?

04 mei 2018 - door Melanie De Caluwé

Dit is hét moment om jouw projectvoorstel nog in te dienen. De meeste subsidieprogramma's lopen immers nog tot 2020.

Lees meer
ESF: Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg

Icon CALL ESF: Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg

Deadline:

ESF Vlaanderen lanceert deze call om opleidingen voor werkzoekende en werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen in Limburg te promoten en ondersteunen.

Lees meer
ESF - oproep: Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid

Icon CALL ESF - oproep: Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid

Deadline:

ESF wil samen met de Vlaamse overheid de werkbaarheid van jobs in Vlaanderen aanwakkeren.

Lees meer
ESF -  Call for proposals: Pilot Joint Action Plan

Icon CALL ESF - Call for proposals: Pilot Joint Action Plan

Deadline:

De Europese Commissie lanceert een call om projecten die in de vorm van een Joint Action Plan bijdragen aan de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds te financieren.

Lees meer
EaSI- Improving expertise in the field of industrial relations

Icon CALL EaSI- Improving expertise in the field of industrial relations

Deadline:

De Europese Commissie wil onderzoek naar industriële relaties stimuleren om ze zo te verbeteren.

Lees meer
EaSI - Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

Icon CALL EaSI - Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

Deadline:

De Europese Commissie wil in het kader van EaSI en EURES intra-Europese arbeidsmobiliteit in grensgebieden voor grensarbeiders en sociale partners verbeteren en promoten.

Lees meer
De voorbereiding van KP9: waar staan we nu?

Icon NIEUWS De voorbereiding van KP9: waar staan we nu?

16 april 2018 - door Simon De Wachter

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement heeft een handig overzicht gepubliceerd over de stand van zaken in de voorbereiding van het negende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, de...

Lees meer
Cabotage centraal in discussies over gecombineerd vervoer

Icon NIEUWS Cabotage centraal in discussies over gecombineerd vervoer

10 april 2018 - door Simon De Wachter

De regels met betrekking tot cabotage, het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land, moeten opgenomen worden in de herziening...

Lees meer
EaSI  "Information and training measures for workers' organisations"

Icon CALL EaSI "Information and training measures for workers' organisations"

Deadline:

De Europese Commissie lanceert een call voor projecten die de capaciteit van werknemersorganisaties versterken op vlak van uitdagingen in werkgelegenheid en sociale dialoog.

Lees meer
EaSI: Call for proposals: "Access to Social Protection and National Reform Support"

Icon CALL EaSI: Call for proposals: "Access to Social Protection and National Reform Support"

Deadline:

De Europese Commissie gaat op zoek naar acties die de toegang tot sociale bescherming verbeteren en nationale hervormingen ondersteunen.

Lees meer
EaSI: Call for proposals: "Innovative work-life balance strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities"

Icon CALL EaSI: Call for proposals: "Innovative work-life balance strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities"

Deadline:

De Europese Commissie gaat op zoek naar acties met betrekking tot de vereenvoudiging van de combinatie van werk en privéleven.

Lees meer
EaSI: Call for "Information, consultation and participation of representatives of undertakings"

Icon CALL EaSI: Call for "Information, consultation and participation of representatives of undertakings"

Deadline:

De Europese Commissie opent een call voor acties die gericht zijn op het ontwikkelen van werknemersbetrokkenheid bij ondernemingen.

Lees meer
EaSI: Call for proposals: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

Icon CALL EaSI: Call for proposals: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

Deadline:

De Europese Commissie wil in het kader van detachering van werknemers de administratieve samenwerking en toegang tot informatie verbeteren.

Lees meer
EaSI: Call for proposals: Activities in the field of undeclared work

Icon CALL EaSI: Call for proposals: Activities in the field of undeclared work

Deadline:

De Europese Commissie wil in het kader van de Europa 2020-strategie acties tegen zwartwerk ondersteunen en aanmoedigen.

Lees meer
Jean-Eric Paquet: “Evolutie, niet revolutie” voor KP9

Icon NIEUWS Jean-Eric Paquet: “Evolutie, niet revolutie” voor KP9

06 april 2018 - door Simon De Wachter

In een interview met Horizon Magazine heeft Jean-Eric Paquet, de recent aangestelde directeur-generaal voor onderzoek en innovatie, meer inzichten gegeven in de plannen voor het negende...

Lees meer
Europese Rekenkamer adviseert om toekomstige onderzoeksfinanciering te vereenvoudigen

Icon NIEUWS Europese Rekenkamer adviseert om toekomstige onderzoeksfinanciering te vereenvoudigen

23 maart 2018 - door Simon De Wachter

Het is noodzakelijk om de EU-financiering voor onderzoek en innovatie verder te vereenvoudigen na 2020, meent de Europese Rekenkamer. Dit staat in de briefing paper “A contribution to...

Lees meer
5 criteria voor missies

Icon NIEUWS 5 criteria voor missies

27 februari 2018 - door Simon De Wachter

Een plastic-vrije oceaan, 100 koolstofneutrale steden in 2030 of het verminderen van dementie.

Dit zijn voorbeelden van gewaagde maar concrete doelen, en mogelijke missies.

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer

Werk en Sociale Zaken

De volgende gebieden worden opgevolgd:

  • Meer en betere banen door middel van de Europese werkgelegenheidsstrategie (waardoor nationaal beleid op elkaar wordt afgestemd) en het Europees Sociaal Fonds (€ 9 miljard per jaar in partnerschap met de EU-landen).  
  • Vrij verkeer van werknemers en coördinatie van de stelsels van sociale zekerheid, zodat iedere Europeaan in een ander EU-land kan gaan wonen en werken, en mensen die naar het buitenland verhuizen daarvan geen nadelen ondervinden voor hun sociale zekerheid en gezondheidszorg
  • Betere arbeidsomstandigheden door minimumnormen die in de hele EU op de werkvloer gelden, door het steunen en ontwikkelen van de sociale dialoog op Europees niveau, door het moderniseren van de arbeidsverhoudingen en door hulp aan Europese werknemers die in een ander EU-land willen werken.
  • Sociale integratie door steun aan inspanningen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, hervorming van socialezekerheidsstelsels, analyse van nieuwe demografische en sociale ontwikkelingen, maatregelen tegen discriminatie en het bevorderen van de grondrechten en de integratie van gehandicapten.

Deze instellingen zijn actief rond het thema werkgelegenheid en sociale zaken: 

Volg ons