Transport

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden rond transport/vervoer van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)  tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier! 

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De Raad TTE werkt aan de uitvoering van de EU-doelstellingen op het gebied van vervoer, tele­communicatie en energie: het creëren van moderne, concurrerende en efficiënte markten en infrastructuren en van trans-Europese vervoer-, communicatie- en energienetten.

Op deze pagina vind je alle info over de raadswerkzaamheden rond transport/vervoer tijdens het Belgisch Voorzitterschap in de eerste helft van 2024. Info over de andere thema’s van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) vind je in de voorzitterschapsgids Energie of de voorzitterschapsgids Digitaal, cyber en telecommunicatie

Op het gebied van vervoer neemt de Raad samen met het Europees Parlement wetgeving aan in het kader van een gemeen­schappelijk vervoerbeleid, bijvoorbeeld gemeen­schappelijke regels voor internationaal vervoer, voorwaarden voor vervoer­ondernemers, en maatregelen die de rechten van reizigers en de veiligheid van het vervoer verbeteren. Een van de voornaamste doelstellingen is om duurzame vervoer­systemen met een laag energie­verbruik tot stand te brengen die bovendien de mobiliteit van de gebruikers verbeteren dankzij betere vervoertijden en -routes.

In verband met transport heeft de Raad verschillende raadswerkgroepen: Zeescheepvaart, Landtransport, Intermodale vraagstukken en netwerken en Luchtvaart.

Wie is bevoegd? 

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap geldt de volgende toerbeurtregeling voor het onderwerp vervoer in de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie:

 • Voorzitter: Federale Regering 

 • Woordvoerder*: Vlaanderen 

*De woordvoerder zetelt op de Belgische stoel tijdens de Raadsvergaderingen en neemt het woord namens EU-lidstaat België. De woordvoerder is bevoegd om België bij stemmingen te verbinden.

Dossiers op de agenda 

Welke dossiers komen in principe aan bod tijdens het Belgische Voorzitterschap? En welke taak heeft de Raad? Afhankelijk van de stand van zaken van een dossier zal de Raad: beleidsdebatten moeten voeren; de werkzaamheden starten of voortzetten om tot een algemene oriëntatie (general approach) te komen; de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) in goede banen moeten leiden om tot een politiek akkoord te komen; een voorlopig politiek akkoord formeel moeten aannemen.

 • Richtlijn River Information Services (RIS) (agenda: afhankelijk van publicatie Commissievoorstel)

 • Elektronische tools in de binnenvaart  (agenda: afhankelijk van eventuele publicatie Commissievoorstel) 

 • Maritiem veiligheidspakket

  • Vereisten voor vlaggenstaten (agenda: trilogen met het oog op politiek akkoord) 

  • Havenstaatcontrole (agenda: trilogen met het oog op politiek akkoord) 

  • Onderzoek naar maritieme ongevallen (agenda: trilogen met het oog op politiek akkoord) 

  • Verontreiniging vanaf schepen (agenda: algemene oriëntatie aannemen) 

  • Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (agenda: algemene oriëntatie aannemen) 

 • Pakket vrachtvervoer vergroenen

  • Herziening van de richtlijn maten en gewichten (agenda: algemene oriëntatie aannemen)

  • Europees spoorwegnetwerk voor concurrerend goederenvervoer (agenda: algemene oriëntatie aannemen)

  • Kader voor de berekening van de uitstoot van vervoer - CountEmissions EU (agenda: start trilogen, afhankelijk van standpuntbepaling Europees Parlement)

 • Herziening gecombineerd vervoer (agenda: algemene oriëntatie aannemen

 • Multimodale digitale mobiliteitsdiensten (agenda: afhankelijk van publicatie Commissievoorstel) 

 • TEN-T (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord)

 • Mobiliteitspakket

  • Herziening verordeningen passagiersrechten (agenda: algemene oriëntatie aannemen) 

  • Herziening richtlijn pakketreizen (agenda: algemene oriëntatie aannemen)

  • Rechten van passagiers in multimodaal vervoer (agenda: algemene oriëntatie aannemen) 

  • Europese ruimte voor mobiliteitsgegevens (agenda: beleidsdebatten)

 • Pakket verkeersveiligheid

  • Richtlijn rijbewijzen (agenda: trilogen met het oog op politiek akkoord, afhankelijk van standpuntbepaling Europees Parlement) 

  • Richtlijn grensoverschrijdende handhaving van verkeersovertredingen (agenda: trilogen met het oog op politiek akkoord)

 • Pakket voertuigveiligheid 

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten 

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.  

 • Modal shift naar en aandacht voor (investeringen in) duurzame transportmodi- en infrastructuur: fiets en actieve mobiliteit, binnenvaart en in mindere mate het spoor

 • Connectiviteit van ons transportsysteem & investeringen in de verdere optimalisatie van transportinfrastructuur 

 • Verkeersveiligheid 

 • Vergroenen van het (weg)transport (uitrol laadinfrastructuur, kilometerheffing vrachtwagens, Clean Power for Transport, uitfasering verbrandingsmotoren), met aandacht voor innovatie en technologische ontwikkelingen voor goederenvervoer en waterveiligheid 

 • Digitalisering van de transportsector: geautomatiseerde en geconnecteerde mobiliteit en smart shipping 

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 88-90).

Belangrijke evenementen & vergaderingen 

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergaderingen van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zijn gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • EU-fietsconferentie op hoog niveau - 30 januari (Hasselt)

 • Topconferentie over Wegcontrole - 23 februari (Brussel)

 • Brusselse conferentie over het welzijn van zeevarenden - 8 maart (Brussel)

 • EU-dialoog over pleziervaartuigen die 'end-of-life' zijn - 18 maart (Brussel) 

 • Bijeenkomst - Netwerkcocktail: Impuls voor "Clean Power for Transport" - 2 april (Brussel) 

 • Spoorweg­evenement op hoog niveau: "Het goederenvervoer per spoor in Europa bevorderen: wat werkt en wat moet er nog gebeuren?" - 2 april (Brussel) 

 • Informele bijeenkomst van de ministers van Vervoer - 3-4 april (Brussel- zie pagina Raad 

 • TEN-T dagen (VIP diner) - 3 april (Brussel) (TBC)

 • Luchtvaart­conferentie: Europees vliegplan naar een duurzame toekomst - 9 april (Brussel) 

 • U-space in de praktijk: van geleerde lessen naar toekomstige uitdagingen - 10 april (Antwerpen)

 • Bijeenkomst van hoge beleidsmakers over duurzaam goederenvervoer - Senior Policy Meeting Verduurzaming van goederenvervoer - 23-24 april (Antwerpen)

 • Conferentie slimme scheepvaart - 16 mei (Antwerpen)

 • Transporting the future: how automation is transforming society ? - 6 juni (Brussel)

 • Dialoog op hoog niveau over verbonden en geautomatiseerd rijden (CCAM) - 18-19 juni (Gent)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'.

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Mobiliteit en Wegenwerken