U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

Vooraankondiging projectoproep partnerschap Water4All

06 juli 2022 - door Kaatje Gevaert

Vierendertig financieringsagentschappen uit heel Europa en daarbuiten kondigen een gezamenlijke transnationale oproep aan voor onderzoeks- en innovatieprojecten over: "Beheer van watervoorraden met het oog op een grotere veerkracht en een betere aanpassing aan en matiging van extreme hydroklimatologische gebeurtenissen".

  • De oproep gaat open op 1 september 2022
  • In deze oproep is 30 miljoen euro aan middelen beschikbaar
  • Beschikbare info over deze oproep is beschikbaar op de website van Water4All
Vooraankondiging projectoproep partnerschap Water4All

Over de projectoproep

De projectoproep wordt gelanceerd vanuit het Europese partnerschap Water4All en zal onderzoeks- en innovatieprojecten ondersteunen die gericht zijn op het leveren van kennis, modellen, benadering, instrumenten en methodologieën om hydrologische processen op verschillende schaalniveaus beter te begrijpen, zodat efficiënter kan worden gereageerd op opkomende waterproblemen in verband met extreme gebeurtenissen.

In lijn met de doelstellingen van Water4All zullen de resultaten van de projecten bijdragen tot de uitvoering van empirisch onderbouwde, mondiale, EU- en nationale beleidslijnen en strategieën voor waterbeheer, binnen de kaders van de Green Deal, de kaderrichtlijn water, Just Transition en de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling. 

Omdat governance een sleutelrol speelt bij de uitdagingen op het gebied van water, zal de oproep gericht zijn op innovatieve governance modellen en een grotere participatie van belanghebbenden bij kwesties op het gebied van waterbeheer die verband houden met extreme gebeurtenissen.

Onderwerp van de oproep

De oproep is gericht op oplossingen voor extreme hydro-klimatologische gebeurtenissen, zoals beschreven in de strategische onderzoeks- en innovatieagenda Water4All. Onderzoeks- en innovatievoorstellen die worden ingediend in het kader van de gezamenlijke transnationale oproep Water4All 2022 moeten betrekking hebben op ten minste een van de volgende onderwerpen:

  1. Veerkracht, aanpassing en mitigatie bij extreme hydroklimatologische gebeurtenissen
  2. Instrumenten voor waterbeheer - in de context van extreme hydroklimatologische gebeurtenissen
  3. Verbeterde watergovernance in de context van extreme hydroklimatologische gebeurtenissen en internationale contexten

Over het Water4All-partnerschap

Het Onderzoeks- en Innovatie partnership Water4all (Water Security for the Planet) is een Europees partnerschap en wordt ondersteund binnen Horizon Europe onderzoeksprogramma.  Het partnerschap brengt de Europese Commissie en particuliere en/of publieke partners samen om enkele van Europa's meest urgente uitdagingen aan te pakken door middel van gecoördineerde onderzoeks- en innovatie-initiatieven.

De visie van Water4All is "de systeemtransformaties en -veranderingen in de hele onderzoeks- en waterinnovatiepijplijn te stimuleren en de koppeling tussen probleemeigenaars en aanbieders van oplossingen te bevorderen om op lange termijn waterzekerheid voor iedereen te garanderen".

Het partnership voorziet onder meer een samenwerking van subsidie-agentschappen om samen jaarlijkse oproepen tot projectvoorstellen te organiseren.

Klik hier voor meer informatie over het partnerschap

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons