Parlementaire Milieucommissie keurt rapport stedelijk afvalwater goed

22 september 2023 - door Frédéric Cabistan

Europa zet een nieuwe stap om vervuilende stoffen uit haar beken, rivieren en zeeën te houden. Deze week keurde de Parlementaire Milieucommissie namelijk haar rapport goed over de herziening van de Richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater.

  • Parlementsleden willen gevaarlijke stoffen monitoren en uit afvalwater halen.

  • Daarnaast roepen ze op tot verduurzaming en vergroening van afvalwaterverwerkingindustrie.

  • MEP's ijveren ook naar de verankering van het "de vervuiler betaalt"-principe in dit voorstel

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom wil Europa met deze herziening de lozing van vervuild regenwater en nutriënten in beken, rivieren en zeeën tegenhouden. Tegelijkertijd wil ze de verwerking van afvalwater vergroenen en verduurzamen. De herziening past binnen het pakket nulvervuiling dat de Europese Commissie een klein jaar geleden voorstelde en waarmee ze naar 0% vervuiling van lucht, water en bodem tegen 2050.

Deze twee zaken vormen het opzet van de herziening van de huidige Richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater uit 1991.

De belangrijkste opmerkingen van de Milieucommissie

Het rapport van Nils Torvalds (Renew, Finland) richt zich voornamelijk op vijf aanbevelingen die de Europarlementariërs willen uitgewerkt zien. Ten eerste willen de Parlementsleden lidstaten aansporen om giftige stoffen die rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) binnenkomen en verlaten op te lijsten. Microplastics en PFAS vallen hier ook onder.

Vervolgens willen ze graag de aanwezigheid van (bio)-medische stoffen in afvalwater monitoren. Denk hierbij aan de aanwezigheid van corona- en griepvirussen, e-coli, legionella en antibioticaresistente bacteriën. Allemaal stoffen die van groot belang kunnen zijn voor de algemene gezondheid.

Ten derde willen de Parlementsleden, net als de Commissie, het "de vervuiler betaalt"-principe toevoegen aan de richtlijn. Dit principe zou dan van kracht moeten zijn op de producenten van medicijnen voor mensenlijk gebruik en de cosmetica-industrie, aangezien deze de oorsprong zijn van het grootste aandeel aan teruggevonden microplastics in het afvalwater.

Om er voor te zorgen dat niet enkel de bovenstaande sectoren verantwoordelijk zijn voor de vervuiling van ons rioleringswater, wil het Parlement lidstaten toestaan om 20% van de "vervuiler betaalt"-kosten te subsidiëren. Deze subsidies dienen dan om RZWI's zodanig om te bouwen en aan te passen om zo veel mogelijk vervuiling uit het water te halen.

Verder willen de Parlementsleden de RZWI-sector oproepen tot zo veel mogelijk energieneutraliteit. Daarom stellen ze de graduele afbouw van de broeikasgasemissies voor, tegelijkertijd met de opbouw van het aandeel aan hernieuwbare energie binnen deze sector. Zo moet deze tegen 2040 voor 100% haar energie uit hernieuwbare bronnen halen.

Ten slotte doen de Parlementsleden nog een oproep om in 2032 alle Europese agglomeraties met meer dan 750 inwoners aan te sluiten aan het rioleringsnetwerk.

Verdere stappen

Het rapport van de Milieucommissie moet nog officieel goedgekeurd worden op de volgende plenaire zitting van het Parlement. Deze staat gepland voor 5 oktober.

In maart bespraken de Europese milieuministers dit dossier al een eerste keer. In de komende weken en maanden zal er in de interne raden verder gewerkt worden aan een algemeen Raadsstandpunt, dat op een formele Raad moet worden aangenomen.

Zodra beide instellingen hun standpunt officieel gekend is, vormen deze de basis voor interinstitutionele onderhandelingen.

Het goedgekeurde rapport van de milieucommissie vind je onderaan dit artikel.

Attachment(s)