Tweede Pakket Circulaire Economie voorgesteld

06 december 2022 - door Frédéric Cabistan

Op 30 november 2022 stelde de Europese Commissie haar tweede pakket Circulaire Economie voor. Hoewel het pakket oorspronkelijk gezien meer voorstellen omvatte, zijn er verschillende dossiers vooruitgeschoven naar 2023. Het huidig voorgesteld plan omvat de volgende drie thema's:

  • Herziening verpakkingen en verpakkingsafval

  • Beleidskader voor biobased, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen

  • De certificering van koolstofverwijdering

Lees hier de herziening over verpakkingen en verpakkingsafval.
Lees hier de herziening van de richtlijn over duurzame kunststoffen.

Lees hier de herziening van de richtlijn over de certificering van koolstofverwijdering.

Verpakkingen en verpakkingsafval

Als we er de cijfers bijnemen, komt de nood voor een beter verpakkingsplan pas goed naar voren: 65% van het verpakkingsafval in Europa wordt gerecycleerd maar dat betekent ook dat 35% nog steeds verbrand wordt, op vuilnisbelten terechtkomt of gewoonweg in het milieu terechtkomt. Omgezet in kilo's spreken we over 30 miljoen ton aan verpakkingsafval dat elk jaar verloren gaat. Als alle lidstaten de nieuwe maatregelen toepassen, levert de verwerking en recyclage van verpakkingsafval een besparing op van €100 per gebruiker per jaar.

De Commissie wil de mentaliteit veranderen door de aanmoediging van hoog kwalitatief recycleren, een hoger gebruik van gerecycleerde materialen en ten slotte alle aandacht vestigen op herbruikbare en navulbare verpakkingen.

Lees de volledige analyse van dit voorstel in dit artikel.

Duurzame kunststoffen

Op dit moment kunnen consumenten in de winkel al kiezen tussen een breed gamma van biogebaseerde, bio-afbreekbare en composteerbare kunststoffen. Toch is het niet altijd even helder op in welke mate deze verpakkingen duurzaam zijn. De Europese Commissie is van mening dat klanten juist geïnformeerd moeten worden en wil met een aantal maatregelen voor eens en voor altijd duidelijkheid creëren.

Lees de volledige analyse van dit voorstel in dit artikel.

Certificering van koolstofverwijdering

Dit onderdeel gaat over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een EU-breed vrijwillig kader voor de certificering van hoogwaardige koolstofverwijderingen. Hiermee wil de Commissie innovatieve technologieën voor industriële afvang en opslag van koolstof (CCS), koolstoflandbouw en duurzame materialen (zoals bouwproducten op basis van hout) stimuleren.

Hierbij stelt ze voor de volgende onderdelen regels op:

  • De onafhankelijke verificatie van koolstofverwijderingen

  • De erkenning van certificeringsregelingen

  • Vaststelling van vier QU.A.L.ITY-criteria

Lees de volledige analyse van het voorstel in dit artikel.