F-gasverordening: EP-rapporteur wil HFK's tegen 2050 uitfaseren

11 november 2022 - door Ina De Vlieger

Parlementslid Bas Eickhout, de rapporteur van het Europees Parlement (EP) voor de voorgestelde verordening over gefluoreerde gassen (F-gassen), heeft op 8 november zijn ontwerpverslag voorgesteld.

  • De EP-rapporteur roept op tot een versneld terugdringen van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) om tegen 2050 tot een volledige uitfasering van deze krachtige broeikasgassen te komen.

  • Hij wil een verbod voor sectoren waar het technologisch en economisch haalbaar is om over te schakelen op F-gasvrije alternatieven.

  • De rapporteur roept op om de verschillende tijdschema's voor de vermindering van de productie en het verbruik van HFK’s op elkaar af te stemmen.

In het kader van het streven van de EU naar klimaatneutraliteit wil de heer Eickhout de productie en het verbruik van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) - die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 90% van de uitstoot van F-gassen - versneld terugdringen om tegen 2050 tot een volledige eliminatie te komen.

Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van het EC-voorstel (april 2022). De Commissie voorziet in de toewijzing van productierechten aan HFK-producenten, via uitvoeringshandelingen, door een geleidelijke verlaging van de productieniveaus in een bepaald tempo.

Het EC-voorstel stelt dat de HFK-niveaus voor elke producent, uitgedrukt in ton CO2-equivalent, ten opzichte van de gemiddelde jaarlijkse productie in 2011-2013, 60% mag bedragen voor de periode tussen 1 januari 2024 en 31 december 2028, 30% voor de periode 2029-2033, 20% voor 2034-2035 en 15% vanaf 2036.

De EP-rapporteur stelt voor deze percentages te verlagen, te beginnen bij 23,2% voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026, om vanaf 2050 uit te komen op 0%.

De rapporteur voegt ook een verbod toe voor sectoren waar studies hebben aangetoond dat het technologisch en economisch haalbaar is om over te schakelen op F-gasvrije alternatieven.

Het voorstel van de Commissie voorziet in verschillende tijdschema's voor de vermindering van de productie en het verbruik van HFK's. De EP-rapporteur beveelt aan deze op elkaar af te stemmen om te voorkomen dat vervuilende producten worden uitgevoerd naar derde landen met minder strenge wetgeving of die niet over de juiste infrastructuur beschikken om deze afgedankte gassen te beheren.

Hij stelt ook voor de uitvoer van HFK's met een GWP van meer dan 2500 te verbieden.

Waarvoor gebruikt men F-gassen en wat is het probleem daarmee?

F-gassen worden gebruikt in chemische processen en in vele soorten producten en toestellen zoals koelkasten, diepvriezers, airconditioners, warmtepompen, astma-inhalatoren en brandblussers. F-gassen zijn veel minder aanwezig in de atmosfeer dan CO2, maar hebben een aardopwarmingsvermogen (GWP) dat tot 25 000 keer groter is dan dat van CO2.

Bron en meer Lezen

EP-rapporteur, Draft report on fluorinated greenhouse gases (10/11/2022)

EC-website: EU legislation to control F-gases