Definitieve goedkeuring richtlijn hernieuwbare energie door EP

21 september 2023 - door Ina De Vlieger

Het voltallig Europees Parlement (EP) heeft het voorlopig politiek akkoord over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED) op 12 september goedgekeurd.

  • Tegen 2030 moet ten minste 42,5% van het Europese energieverbruik komen uit hernieuwbare energiebronnen.

  • Snellere vergunningsprocedure voor hernieuwbare energieprojecten.

  • Een doelstelling van 14,5% broeikasgasemissiereductie voor de transportsector.

Het EP heeft  de herziene richtlijn hernieuwbare energiebronnen (RED III), die deel uitmaakt van het ‘fit for 55’-pakket aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en 40 onthoudingen. RED III omdat het om een herziening gaat van RED II (2018), die zelf een herziening is van RED I (2009).

De tekst behandelt een reeks "innovatieve" hernieuwbare energietechnologieën, van wind- en zonne-energie tot waterkracht, geothermische energie, waterstof in al zijn vormen en biomassa.

Volgende stappen

  • Nu het voltallig Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, moet de Raad van Ministers deze definitieve tekst nog formeel aannemen.

  • Als zowel het EP als de Raad de richtlijn heeft goedgekeurd, verschijnt de definitieve tekst in het EU-Publicatieblad en treedt in werking op de twintigste dag na publicatie.

Bron en meer lezen over herziene RED

EP-persbericht 12 september 2023: EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen

VLEVA-nieuwsbericht 31 maart 2023: Voorlopig politiek akkoord over richtlijn hernieuwbare energie