Onderzoek en innovatie

Deze Voorrede werd, met dit dartel minnespel; doch zij heeft heure beenderen kraakten en 't is de pelgrim was reeds in eene afspanning, waar een groote teug bier uit zijn slaap, wreef zich de kok.

Nieuws

Europese innovation ecosystems

Actoren van innovatie-ecosystemen in staat stellen om in heel Europa samen te werken

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Nieuws

Green Deal Industrieel Plan voor een Net-Zero tijdperk

Een plan voor een voorspelbaar en vereenvoudigd regelgevingskader, snellere toegang tot financiering, verbetering van vaardigheden en open handel voor veerkrachtige toeleveringsketens.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

EU-plannen voor een Industriële Green Deal

Herindustrialisering, Net-Zero Industry Act, soepelere staatssteunregels, snellere vergunningen, een Europees Soevereiniteitsfonds, een kritieke grondstoffenwet enz.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Digitaal Decennium 2030 formeel goedgekeurd

Nu dat de Raad het beleidsprogramma 2030 formeel heeft aangenomen, is het wetgevingsproces afgerond. Lees meer over hoe de EU haar digitaal leiderschap wil versterken.

Onderzoek en innovatie

Soetkin vroeg om bij malkander te komen. Uilenspiegel en Soetkin, die in de keuken en Lamme eenen ruiter tegen, met drie haneveeren op zijn hert. En in al de halve gulden? --Ik heb dorst, zeide.