Broeikasgasemissies

De Europese Unie (EU) wil haar broeikasgasemissies tegen 2050 gestaag terugdringen. Hiervoor heeft ze strategieën voor klimaat- en energiedoelstellingen opgesteld: Klimaat- en energiepakket 2020 en 2030 klimaat- en energiekader. Deze doelstellingen moeten de EU leiden naar een koolstofarme maatschappij, zoals beschreven in de 2050 roadmap koolstofarme economie.
 

Transition to fossil-free industries: technology pathways and policies

Icon EVENT Transition to fossil-free industries: technology pathways and policies

18 March 2019 09:15–17:00
EC, CDMA building, DG RTD, Marsveldstraat 21, 1050 Brussel

Technology pathways and roadmaps towards decarbonisation are emerging in sectors such as steel, plastics, and other sectors.
The role of electrification, of hydrogen, circular and biogenic...

Read more
Building a climate-neutral Europe with natural bio-based construction materials

Icon EVENT Building a climate-neutral Europe with natural bio-based construction materials

29 January 2019 14:00–19:00
Thon Hotel EU, Wetstraat 75, 1040 Bruxelles

To debate policies and initiatives to promote the use of innovative materials to decarbonise construction the ISOBIO Horizon 2020 project partners invite policy makers, industry, civil society...

Read more

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Geen dossiers gevonden

Broeikasgasemissies

Binnen de Europese Commissie (EC) bereidt het Directoraat-Generaal Klimaat (DG CLIMA) het beleid rond de vermindering van broeikasgasemissies voor en volgt dit ook op. De huidige EU-commissaris voor Klimaatactie (en energie) is Miguel Arias Cañete (2014-2019).
 
De commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement behandelt de dossiers over broeikasgasemissies. Zij bestudeert EC-voorstellen en geeft haar input via resoluties (verslagen).
 
In de Raad bespreekt de Raad Milieu de dossiers over broeikasgasemissies en stellen hun algemene positie op.
 

Broeikasgasemissies
Follow us